Nooan arkki

Siimon ja Saara näkevät sateenkaaren. Mistä se muistuttaa meitä? Isoisä kertoo animaatiovideolla tarinan Nooasta ja arkista jonka ympärille tämä teemapaketti on laadittu.

Resurssit

Nooan arkki

Piirustukset

Nooa oli oikeudenmukainen ja rakasti Jumalaa

Tämän teemapaketin avulla lapset oppivat Nooan arkista. Nooan aikana ihmiset näkivät monia pahoja asioita ja Jumala halusi lähettää suuren tulvan maailmaan huuhtoakseen pois kaiken pahuuden ja ilkeyden. Jumala kuitenkin varoitti Nooaa ja hänen perhekuntaansa tulevasta tulvasta, koska he rakastivat Häntä, olivat oikeudenmukaisia ja halusivat tehdä sitä hyvää mitä Jumala oli sanonut.

Jumala rakastaa kaikkia ihmisiä ja oikeastaan Hän halusi varoittaa heitä kaikkia, mutta vain Nooa kuuli sen mitä Jumala halusi sanoa. Muut ihmiset olivat kiinnostuneita vain itsestään.

Nooan perheenjäsenet olivat ainoat jotka selvisivät tulvasta. Jumala oli myös pitänyt huolen että jokaista eläin- ja lintulajia oli säilynyt kaksin kappalein niin että meillä on edelleen eläimiä maan päällä.  Tapahtuneen jälkeen Jumala antoi Nooalle lupauksen ettei hän koskaan enää lähettäisi tulvaa maan päälle.

 

Animaatiovideo: Nooan arkki

Animaatiovideolla tapaamme Siimonin ja Saaran sadepäivänä. He ovat isoisän verstaalla opettelemassa vasaran ja naulojen käyttöä. Sade lakkaa ja taivaalle ilmestyy sateenkaari. Se tuo isoisän mieleen muiston raamattu kertomuksesta, jonka hän haluaa kertoa lapsille.

Kun Nooa eli alkoivat ihmiset tekemään pahoja asioita. Jumala tuli siitä todella surulliseksi, Hän oli luonut maan jotta ihmisillä olisi paikka elää ja olla onnellisia. Siitä johtuen Jumala halusi lähettää suuren tulvan maan päälle. Huuhtoakseen pois kaiken pahuuden ja surun.

Nooa ja hänen perheensä rakasti Jumalaa ja he halusivat tehdä niin kuin Hän sanoi. J umala pyysi Nooa rakentamaan suuren veneen niin että hän ja hänen perheensä pelastuisivat.

Tehdä se mitä Jumala on sanonut

Jumala säästi Nooan ja hänen perheensä koska he rakastivat Jumalaa ja halusivat tehdä sen mitä Hän oli sanonut. Jumala yritti pelastaa myös muut ihmiset, mutta he eivät halunneet kuunnella eikä uskoa Häntä

Tästä lapset voivat oppia sen että Jumala rakastaa hyvää, ja haluaa että meillä menee hyvin. Jumala ei pidä mistään pahasta. Hän on luvannut ettei hän lähetä tulvaa maan päälle enää koskaan uudelleen. Hän pitää aina huolta niistä jotka rakastavat Häntä.

Keskustelun aiheita

Miksi Jumala halusi varoittaa Nooaa tulvasta?

Minkä Jumala halusi Nooan rakentavan ennen kuin tulva tuli?

Mistä sateenkaari muistuttaa meitä?

Aiheeseen sopivia lauluja

MK 4: Ol’ Nooan aikana maailma kauhea

MK 216: Ken on lapsi Herran armaan

MK 213: On veneeni merellä vähäinen vain

Raamatunjakeita, jotka sopivat aiheeseen

Nooa oli aikalaistensa keskuudessa hurskas ja nuhteeton mies, ja hän vaelsi Jumalan yhteydessä. 1. 1. Moos 6:9

Sitten Herra sanoi Nooalle: «Mene arkkiin, sinä ja koko perheesi, sillä sinut minä olen havainnut tässä sukupolvessa vanhurskaaksi edessäni.» 1. 1. Moos. 7:1

Sillä Herran silmät tarkkailevat koko maata vahvistaakseen niitä, jotka ehyellä sydämellä ovat antautuneet hänelle. 2. 2. Aikakirja 16:9