Soutien notre travail

Alt BCC media produserer for barn ligger åpent til bruk på vår nett-TV og under vår egen kanal på YouTube. Vi ønsker at alle kristne kan ta i bruk det vi produserer, til glede for barn og familier i hele verden. 

Alle våre produksjoner er finansiert av gaver. Vi ønsker å nå ut til flest mulig med det oppdraget Jesus har gitt oss; å gjøre alle folkeslag til disipler, og lære dem å holde alt det Jesus har befalt oss.

I en urolig verden, ønsker vi ikke minst å gi tro og håp til barna – som er vår fremtid. Jesus sier:

«La de små barn komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike hører slike til» (Mark 10; 14).

Dette ønsker vi å bidra til. 

Voulez-vous nous soutenir?

Si tu souhaites soutenir notre mission BCC Media, ta contribution est la bienvenue. Vous pouvez contribuer avec un don forfaitaire ou bien mensuel via PayPal ou carte bancaire en cliquant sur le bouton ci-dessous.

Faire une contribution

Contribuer par virement bancaire?
Nr de compte : 3905.10.03628
IBAN: NO87 3905 1003 628 – BIC/SWIFT: SPARNO22XXX