Kom tot Jezus, Hij helpt – del 1

In dit thema horen we het verhaal over Jezus die een man genas in Bethesda. Zij die hulp van Jezus willen, hen wil hij hee graag helpen.

Bronnen

Jezus geneest bij het bad van Bethesda

Muziekvideo: FMB 630 | Jeg har funnet en venn som kan frelse

Tekeningen

Meer over dit thema

Toen Jezus hier op aarde leefde, deed hij veel wonderen en mirakels. Zieken werden genezen, dat betekent dat ze helemaal gezond werden. Maar het grootste van wat Jezus gedaan heeft, is de mensen helpen om vrij te worden van de zonde.

In de animatiefilm krijgen de kinderen het verhaal te zien over Jezus, die een man genas bij de Bethesda bron. ‘’ Wil je gezond worden?’’ vroeg Jezus. Het is best raar dat Hij een man, die al 38 jaar ziek was, vroeg of hij gezond wilde worden. Maar misschien is het toch niet zo raar, want niet iedereen die hulp nodig heeft komt tot Jezus. Maar zij die willen, hen zal Jezus altijd helpen.

Er waren een paar farizeeërs die gezien hadden wat er was gebeurd die dag, het was een Sabbatsdag; een rustdag voor de Joden. Zij waren niet blij met wat Jezus deed, maar dat deel van het verhaal komt terug in deel 2 van dit Thema.

Voorstel voor een opzet voor een lokale kindersamenkomst.

Een goede tip is om alle kinderen te groeten bij naam, bij het binnenkomen of bij het begin van de samenkomst. Dan voelen ze zich gezien en betrokken, en dan groeit de ontvankelijkheid.

Het wordt aangeraden om een vast programma-indeling te hebben voor de kindersamenkomsten. Iets waar altijd mee begonnen wordt, een aantal standaard elementen die daar op volgen en tot slot een gezamelijke manier om de samenkomst af te sluiten. De inhoud en de concrete activiteiten kunnen variëren, maar als de kinderen de volgorde kennen en weten wat ze kunnen verwachten de komende minuten, geeft meestal meer rust en een goede sfeer.

1. Welkom | introductie thema

3 minuten

2. Een kort lied – één die ze kennen

2 minuten

3. Film

Ca. 5 minuten

4. Gesprek, waar kinderen zich dingen kunnen afvragen, vragen kunnen stellen en kunnen deelnemen.

Maximaal 10 minuten

5. Een lied, gerelateerd aan het thema

2-3 minuten

6. Een activiteit of wedstrijd/quiz

Duur hangt af van de activiteit, maar bij voorkeur niet te lang

7. Bedankt voor vandaag

1 minuut

Totale duur, zonder activiteit

Max. 25 minuten

Bij een grote groep kinderen kan deze het beste worden opgesplitst zodra het tijd is voor de activiteit. De ene helft kan een activiteit/wedstrijd doen en de andere helft een spel, zoals bijvoorbeeld ‘schipper mag ik overvaren’ of iets dergelijks. Na een poosje kunnen de groepen wisselen, zodat alle kinderen beide activiteiten gedaan hebben.

Voor oudere kinderen moeten er aktiviteiten en spelletjes gekozen worden die passen bij hun leeftijd. Een kleurplaat kan bijvoorbeeld te kinderachtig zijn voor veel oudere kinderen. Dan is een quiz of wedstrijd meer passend.

Spørsmål for samtale

Joh 5: 8, 9 Jezus zei tegen hem: Sta op, neem uw ligmat op en ga lopen. En meteen werd de man gezond, nam zijn ligmat op en ging lopen.

Joh 5:14 Daarna vond Jezus hem in de tempel en zei tegen hem: Zie, u bent gezond geworden, zondig niet meer opdat u niet iets ergers overkomt.

Matt 11:28-30 Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.