Hva er et menneske?

Menneskene har en helt spesiell plass i Guds skaperverk fordi Han vil dele all sin herlighet i himmelen med oss.

Ressurser

Studiosending

Utvalgt og elsket

Ordforklaring: Påvirkning

Intro Stories: Fri til å gjøre det gode

Musikkvideo: Utvalgt og elsket

 

Gud ga mennesket ånd

Gud ga oss en kropp, som vi åpenbart trenger for å leve her og for å kunne gjøre det gode, en sjel som kan forklares som personligheten vår, og ikke minst en ånd. Ved ånden kan vi ha Hans glede, fred og kraft i oss. Akkurat som kroppen påvirkes for eksempel av maten vi spiser, blir også sjelen og ånden påvirket. Det er helt avgjørende at vi velger å bli påvirket av det gode for å kunne seire og bevare gleden vår.

Og Gud Herren formet mennesket av landjordens støv, og blåste livets ånde i hans nese, og mennesket ble til en levende sjel. 
1. Mosebok 2,7

For i ham har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. I kjærlighet har han forut bestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus, etter sin frie viljes råd.
Efeserne 1, 4-5

Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må gi dere visdoms og åpenbarings Ånd til kunnskap om seg, og gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige, og hvor overveldende stor hans makt er for oss som tror, etter virksomheten av hans veldige kraft. Efeserne 1, 17-19

Les også:

Juleevangeliet: Jesus vår frelser – Bibelfortelling for de minste
Juleevangeliet

I julen feirer vi at Jesus ble født. Han er vår aller beste venn og frelser. Hva betyr det?

KIDS_E28_Barnas jul – hvorfor Jesus ble født
Reisen til begynnelsen - en julefortelling

Det som skjedde i den lille byen Betlehem for mer enn 2000 år siden, har skapt håp, glede og takknemlighet verden over i generasjoner. Julefortellingen er spennende og engasjerende for både barn og voksne.