The gospel is for everyone who wants to

When Peter had a strange vision and then received an invitation to visit Cornelius the Roman centurion straight afterwards, he understood that something very special was happening.

Peter and Cornelius – Acts 10 – Bible story for kids

Resources

Peter and Cornelius: The gospel is for everyone who wants to

Drawings

More about the animated video

Peter og Kornelius – Apg 10 – Bibelhistorie for barn-1

Bibelhistorien om Peter og Kornelius er hentet fra Apostlenes gjerninger kap. 10. Den handler om Kornelius, en romersk høvedsmann som tror på Gud, men er usikker på om han kan få være en disippel, siden han jo er en hedning. Men så får han besøk av en engel som sier at han skal sende noen til Jaffa for å finne en som heter Simon Peter.

Omtrent samtidig får Peter et merkelig syn, der han får beskjed om å spise dyr som han som jøder egentlig ikke hadde lov å spise. Guds lov forbød jødene å spise visse dyr, da de var urene. En stemme sier at det Gud har renset, skal han ikke kalle urent. Peter kan først nesten ikke tro det. Men så skjønner at dette er en beskjed fra Gud, og at en ny tid er i ferd med å komme.

Kornelius har sendt menn for å finne Peter, akkurat sånn som engelen sa til han. Da de banker på hos Peter, begynner han å forstå hva synet handlet om. Han drar til Cæsarea og blir tatt imot av Kornelius, som forteller om engelens budskap.

Peter forklarer at en jøde vanligvis ikke ville besøke hjemmet til en hedning (en ikke-jøde), men at synet med dyrene har gjort det klart at evangeliet er for alle som vil følge Jesus. Kornelius blir døpt med Den Hellige Ånd. Dette hjelper Peter med å overbevise jødene som er med ham om at hedningene også kan bli frelst og at de kan ha samfunn med hverandre. Han døper Kornelius og de andre i hans hus, og disse er de første hedninger til å bli kristne – Jesu etterfølgere.

More about the topic

Peter og Kornelius – Apg 10 – Bibelhistorie for barn-2

Hvorfor er det viktig at hedninger ble kristne, og at jøder og hedninger kunne ha samfunn? Hva skjedde egentlig i historien om Peter og Kornelius?

Flere tusen år før Jesus kom, hadde de aller fleste mennesker sluttet å bry seg om Gud. De ville gjøre sin egen vilje, og ikke Guds vilje, og de syndet alle sammen. Men så oppdaget Gud en mann som het Abraham. Han var annerledes. Han trodde på Gud, og han ville gjøre etter Guds vilje. Derfor opprettet Gud en pakt med Abraham. Han skulle få en slekt som skulle være Guds eget folk. Dette var Israel (jødene). Som Guds folk fikk jødene et helt spesielt forhold til Gud. De fikk lover de kunne følge, som gjorde at de skulle vite helt sikkert hva som var rett og galt. Og Gud talte til dem gjennom profeter og prester. Når de fulgte Guds lover da ville Gud velsigne dem.

Jødene hadde derfor noe ingen andre hadde; de var Guds utvalgte folk og kjente Gud. I motsetning til hedningene – det er alle andre folk. De kjente ikke Gud lenger. De hadde ikke Guds lover som fortalte dem om Guds vilje, og de hadde ikke løfte om å velsignes av Gud. Når Jesus kom var det derfor stor forskjell på jøder og hedninger. Jødene hadde holdt seg borte fra hedningene, fordi de drev med mye som jødene visste var galt. Og det var også egentlig noe Gud hadde bedt dem å gjøre, så de skulle fortsette å være et utvalgt folk.

Men Gud og Jesus hadde planer både for jøder og hedninger, for alle mennesker er elsket av Gud, og trenger hjelpen Jesus kan gi oss. Så Jesus kom ikke bare som frelser for jødene, men for alle. Etter at han var tilbake i himmelen, var tiden kommet for at budskapet om ham kunne spres over hele jorden.

 Kornelius var altså den aller første hedning som ble en kristen. For Peter og de andre kristne jødene var det en stor forandring, at de nå skulle ha samfunn også med hedninger. Men når Peter hadde fått det synet, og han så at Kornelius også ble døpt med den Hellige Ånd, da var all tvil over. Nå kunne de bli brødre, forenet i troen på Jesus.

Forslag til emner å snakke om:

  • Gud elsker alle mennesker, og gjør ikke forskjell på folk. Vi må gjøre det samme. Vi må ikke se ned på noen, eller tenke at noen er mindre verdt. Vi kan ha samfunn med dem som vil være disipler – uansett hvem de er eller hvor de kommer fra. Da er vi blitt som søsken.

  • Vanskeligheter mellom mennesker oppstår på grunn av synd. Jesus hjelper oss til å seire slik at vi kan komme til samfunn og kjærlighet til hverandre.

  • Samfunn

Questions for discussion

Bibelvers som passer til temaet

In truth I perceive that God shows no partiality. But in every nation whoever fears Him and works righteousness is accepted by Him.

Acts 10:34-35

For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first and also for the Greek.

Romans 1:16

And He came and preached peace to you who were afar off and to those who were near. For through Him we both have access by one Spirit to the Father.

Ephesians 2:17-18

    Contact us