Nabożeństwa dla dzieci-Explorers

Nabożeństwa dla dzieci-Explorers to rozszerzona oferta przygotowana do każdego z rozdziałów Explorers. Dzieci zapoznają się z rozdziałem w grupach, a następnie spotykając się ze wszystkimi możemy podzielić się z innymi naszymi przeżyciami i porozmawiać o najważniejszych punktach, aby budować się dalej zgodnie z poselstwem. Nabożeństwa dla dzieci-Explorers będą tak ważnym wydarzeniem dla dzieci, jak i kolejne rozdziały Explorers.

Przeczytaj więcej o ofercie

Nabożeństwa dla dzieci

Daniel (wariant 1)

Pakiet materiałów o Danielu na nabożeństwa dla dzieci-Explorers, gdzie głównym środkiem przekazu są filmiki animowane.

Daniel (wariant 2)

Pakiet materiałów o Danielu na nabożeństwa dla dzieci-Explorers, gdzie głównym środkiem przekazu jest przedstawienie.

Abraham

Pakiet materiałów o Abraham na nabożeństwa dla dzieci-Explorers, gdzie głównym środkiem przekazu są filmiki animowane.

Dawid

Pakiet materiałów na nabożeństwo dla dzieci Explorers o Dawidzie, z eksperymentem jako główny punkt programu.