Purity

Pure thoughts make a pure heart, and if you have a pure heart then you’ll receive power and help from Jesus in everything that you come across in life.

Resources

Studio broadcast

Animation video: Preserve your pure heart

Definition: Youthful lusts

Music video: A decided mind

Storytime: Description

Storytime: Pictures

Storytime: Audio book

Poster: Purity

Det mest verdifulle du kan bevare 

Når man er ung, har man en helt unik mulighet! I begynnelsen av ungdommen kan man ta valg som gir det beste utgangspunktet i livet. Akkurat som Jesus renset tempelplassen, kan vi holde hjertet vårt rent i dag. Synden er uren, og det som ikke er synd er rent.  Rene tanker gir et rent hjerte, og har man et rent hjerte så vil man få kraft og hjelp fra Jesus i alt det som møter en i livet. Da blir man kreativ til det gode. Et rent hjerte er det mest verdifulle du kan bevare! 

 

Verktøy for tweens-grupper 

Intropakker er et nytt konsept på Bible Kids. Det retter seg mot tweens i 11-12 års alderen og skal gi mentorer verktøy til å formidle kristent innhold til disse. 

Denne målgruppen er veldig verdifull men kan være vanskelig å få i gang en innholdsrik samtale med. Vi tror at byggesteinene i denne pakken kan være til stor hjelp, spesielt aktiviteten kan bidra til å gi tweensene mulighet til å se nytt på et tema de kanskje har hørt om før men egentlig ikke helt forstått.  

 

 

En Intro-pakke består alltid av: 

  • En hel studiosending som handler om temaet 

  • Hovedelementer fra sendingen som enkelte klipp, kan brukes som byggeklosser 

  • Aktivitet knyttet til budskapet 

  • Plakat som tweens kan få med seg hjem 

 

Aktiviteten «Storytime» har blitt utarbeidet av tweens-mentorer fra BCC Hønefoss.

Samle dere ikke skatter på jorden, hvor møll og rust tærer, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men samle dere skatter i himmelen, der verken møll eller rust tærer, og tyver ikke bryter inn og stjeler. 

Matteus 6, 19-20 

Ingen kan tjene to herrer. For enten vil han hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. 

Matteus 6, 24 

Og han sa til dem: Det står skrevet: Mitt hus skal kalles et bønnens hus. Men dere gjør det til en røverhule! 

Matteus 21, 13