Слово Божье живо

Слово Божье живо и действенно, и может создать что-то совершено новое в нас. Иисус знал это, еще в 12 лет. И для Него было очень важно читать и использовать Слово Божье. Мы также можем воспользоваться этой помощью.

God's word is living

Resources

Studio broadcast

Иисус в храме

Drawings

 

Mer om tema

Da Jesus var 12 år gammel var han på reise til Jerusalem i forbindelse med påske. Påske var den viktigste høytiden for jødene og alle ville gjerne reise til Jerusalem med familiene sine for å feire og spise påskemåltidet. Mens de var i Jerusalem tilbrakte Jesus mye tid i tempelet.

Selv om Jesus bare var 12 år så visste han at han var Guds sønn. Han elsket å være i tempelet, sin fars hus. Der kunne han lese i skriftene. Han kunne også lese om seg selv, fordi profetene for lenge siden har forutsett at det skulle komme en frelser til jorden. Selv om Jesus visste hvem han var, var det viktig for han å lese i Guds ord fordi han visste at dette ville hjelpe ham gjennom mange ulike situasjoner.

Etter feiringen reiste familien hjem, men plutselig oppdaget Maria og Josef at Jesus ikke var med dem likevel. Hvor kunne han ha blitt av? De lette etter Jesus i tre dager før de kom til å tenke på at han likte å være i tempelet. Da Josef fant ham der sa han: «Hvorfor lette dere etter meg? Visste dere ikke at jeg må være i min Fars hus?»

Jesus visste at Guds ord er levende og kraftig, derfor var det avgjørende for han å fylle seg med det, og holde seg så nær Gud som mulig. Vi som lever i dag har den samme muligheten. Guds ord kan hjelpe oss til å komme gjennom vanskelige situasjoner og det kan også skape noe helt nytt i oss når vi tror på det og gjør etter det. Det er glede, fred og alt det gode som vokser i oss da. På den måten kan vi bli lykkelige uansett hvordan det er rundt oss.

Mer om animasjonsfilmen

I filmen blir vi med når Jesus reiser med familien sin til Jerusalem for å feire påskehøytiden. Mens de er i Jerusalem tilbringer Jesus masse tid i tempelet – sin fars hus. Når familien pakker sammen for å reise hjem etter høytiden tror foreldrene at Jesus har reist i forveien sammen med vennene sine. Men etter hvert oppdager de at Jesus er borte. Maria og Josef leter etter Jesus i tre dager, hvor kan han ha blitt av? Men så kommer de til å tenke på tempelet. Se hele historien i den fine animasjonsfilmen.

Mer om studiosendingen

Til dette tema kommer en helt ny studiosending med animasjon, nye sanger og en spennende historie om noe Jesus opplevde da han hadde blitt litt eldre. Da tilbragte han 40 dager alene i ødemarken uten mat eller vann. Dette ville djevelen utnytte og prøvde derfor å friste Jesus. Se historien fortalt i studiosendingen.

Tips til søndagsskolen

Lær barna Søndagsskolens åpningssang! Det er gøy å synge med. Lær teksten her:

Spredt utover verden,
fra syd og til nord,
i vest og i øst – vi-i bor.
Men selv om vi lever på hele vår jord,
Vi samles om dette vi tror.

Så samle familien, bli med på vår sang,
For nå skal vår sending begynne
Samle alle nære,
fordi nå skal vi lære
om Jesu liv og lære,
og alle troens helter:

Bli med!
Slipp ordet i hjertet inn!
Bli med!
La ordet få liv!
Bli med!
For nå kan vi óg bli med:Vi kan bli med blant dem
som vil følge Jesus, vår venn

Kreativt prosjekt – planter!

La barna oppleve frøets spirende kraft! En hyggelig ting man kan gjøre på den lokale søndagsskolen eller med barna hjemme er å la barna så solsikkefrø og se selv hvor fort det vokser til en spire.

Du trenger:

  • Solsikkefrø, kjøpes i de fleste dagligvarebutikker

  • Litt plantejord

  • Engangskopp

Fyll koppen med jord, lag en lite hull til frøene, sett ned 3 frø så er du sikker på at hvertfall et av dem spirer. La stå et lyst sted og husk å vanne! Når spiren er vokst seg kraftig kan den plantes ut i et bed eller en krukke.

Spørsmål for samtale

  1. Hvordan er det Guds ord kan komme inn i hjertet vårt?

  2. Hvordan begynner ordet å spire inni oss? 

  3. Hva gjorde Jesus i tempelet, den gangen han var 12 år? 

От Луки 2,49: «Он сказал им: зачем было вам искать Меня? или вы не знали, что Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему?».

От Матфея 13,31: «Иную притчу предложил Он им, говоря: Царство Небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но, когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его».

От Матфея 4,4: «Он же сказал ему в ответ: написано:
не хлебом одним будет жить человек,
но всяким словом, исходящим из уст Божиих».

    Contact us