Paul – from darkness to light

When Paul met Jesus, everything changed.

Resources

Studio broadcast

Paul – a completely new life

Paul – as a servant of Jesus

More about the topic

Paulus – Fra mørke til lys – Bibelfortelling for barnI historien om Apostelen Paulus’ omvendelse ser vi hva Gud kan gjøre i en som gir opp alt og tror på han. Paulus hadde fått en forståelse av at kristendom var galt, og i sin iver for Gud forfulgte han Jesu disipler. Men Gud kjente hans sinnelag, og Jesus selv åpenbarte seg for han. Paulus omvendte seg og livet endret seg fullstendig. Han fant det som har sann verdi: å ha Jesus som Herre og Mester i livet. Ingenting i verden har verdi sammenlignet med det.

Paulus omvendte seg: Han bestemte seg for å tro på kallet fra Jesus, og sluttet helt med det gamle livet. Han fikk det ubeskrivelig godt, selv om han møtte store utfordringer og motstand på veien, og han ville dele troen, håpet og gleden med andre. Apostelen Paulus snakket med folk og skrev brev til kristne rundt omkring. Hans ord var Guds egne ord til menigheten, og er en del av Bibelen i dag!

Jesus kaller også på oss, og vi kan bestemme oss for å tro, akkurat som Paulus gjorde. Vi kan be til Jesus som ser vårt hjerte, og han hjelper oss med å slutte med synden – de dumme og slemme tingene som ikke er det som Gud vil. Tro betyr at vi stoler på Gud, og at han kan gjøre store ting i oss, uansett hvor svake vi føler oss eller hvor mange dumme ting vi har gjort – akkurat som han gjorde med Paulus, han som hadde forfulgt de kristne, men omvendte seg fra mørke til lys! Da blir vi selv lykkelige og blir et eksempel og hjelp for de andre.

More about the animated video

Paulus – Fra mørke til lys – Bibelfortelling for barnI episoden vises to animasjonsfilmer. I den første blir vi kjent med Paulus som det vellykkede, jødiske gutten som ble fariseer og så på det som sin oppgave å forfølge kristne og utrydde troen på Jesus. Men da han møtte Jesus på veien til Damaskus ble alt forandret. Paulus fikk et nytt sinn og tok en helt annen retning i livet. Han hadde trodd at han hadde alt: kunnskap, penger og makt. Men nå fikk han se at dette ikke er verdt noen ting. Det Jesus kan gi er verdt så mye, mye mer!

Paulus – Fra mørke til lys – Bibelfortelling for barnI den andre filmen følger vi Apostelen Paulus etter omvendelsen. De kristne i Jerusalem var redde for han fordi de husket at han pleide å forfølge dem. Men Barnabas tok imot Paulus som en venn og lot ham møte Peter, som han fikk mye samfunn med. Da fariseerne ville arrestere Paulus, måtte han flykte til Tarsus. Her bodde han i mange år, til hans venn Barnabas kom og ville ha ham med på misjonsreise. Da startet det store misjonsarbeidet Apostelen Paulus skulle gjøre for Jesus.

Questions for discussion

Bible verses fitting the topic

Yet indeed I also count all things loss for the excellence of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and count them as rubbish, that I may gain Christ.

Philippians 3:8

“Repent therefore and be converted, that your sins may be blotted out, so that times of refreshing may come from the presence of the Lord …”

Acts 3:20

I have been crucified with Christ; it is no longer I who live, but Christ lives in me; and the life which I now live in the flesh I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me.

Galatians 2:20