Paulus – fra mørke til lys

Da Paulus møtte Jesus, ble alt annerledes.

Paulus – Fra mørke til lys – Bibelfortelling for barn

Ressurser

Studiosending

Paulus – et helt nytt liv

Paulus – i tjeneste for Jesus

Mer om temaet

Paulus – Fra mørke til lys – Bibelfortelling for barnI historien om Apostelen Paulus’ omvendelse ser vi hva Gud kan gjøre i en som gir opp alt og tror på han. Paulus hadde fått en forståelse av at kristendom var galt, og i sin iver for Gud forfulgte han Jesu disipler. Men Gud kjente hans sinnelag, og Jesus selv åpenbarte seg for han. Paulus omvendte seg og livet endret seg fullstendig. Han fant det som har sann verdi: å ha Jesus som Herre og Mester i livet. Ingenting i verden har verdi sammenlignet med det.

Paulus omvendte seg: Han bestemte seg for å tro på kallet fra Jesus, og sluttet helt med det gamle livet. Han fikk det ubeskrivelig godt, selv om han møtte store utfordringer og motstand på veien, og han ville dele troen, håpet og gleden med andre. Apostelen Paulus snakket med folk og skrev brev til kristne rundt omkring. Hans ord var Guds egne ord til menigheten, og er en del av Bibelen i dag!

Jesus kaller også på oss, og vi kan bestemme oss for å tro, akkurat som Paulus gjorde. Vi kan be til Jesus som ser vårt hjerte, og han hjelper oss med å slutte med synden – de dumme og slemme tingene som ikke er det som Gud vil. Tro betyr at vi stoler på Gud, og at han kan gjøre store ting i oss, uansett hvor svake vi føler oss eller hvor mange dumme ting vi har gjort – akkurat som han gjorde med Paulus, han som hadde forfulgt de kristne, men omvendte seg fra mørke til lys! Da blir vi selv lykkelige og blir et eksempel og hjelp for de andre.

Mer om animasjonsfilmen

Paulus – Fra mørke til lys – Bibelfortelling for barnI episoden vises to animasjonsfilmer. I den første blir vi kjent med Paulus som det vellykkede, jødiske gutten som ble fariseer og så på det som sin oppgave å forfølge kristne og utrydde troen på Jesus. Men da han møtte Jesus på veien til Damaskus ble alt forandret. Paulus fikk et nytt sinn og tok en helt annen retning i livet. Han hadde trodd at han hadde alt: kunnskap, penger og makt. Men nå fikk han se at dette ikke er verdt noen ting. Det Jesus kan gi er verdt så mye, mye mer!

Paulus – Fra mørke til lys – Bibelfortelling for barnI den andre filmen følger vi Apostelen Paulus etter omvendelsen. De kristne i Jerusalem var redde for han fordi de husket at han pleide å forfølge dem. Men Barnabas tok imot Paulus som en venn og lot ham møte Peter, som han fikk mye samfunn med. Da fariseerne ville arrestere Paulus, måtte han flykte til Tarsus. Her bodde han i mange år, til hans venn Barnabas kom og ville ha ham med på misjonsreise. Da startet det store misjonsarbeidet Apostelen Paulus skulle gjøre for Jesus.

Spørsmål for samtale

Bibelvers som passer til temaet

Ja, jeg akter i sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre, er så mye mer verd. For hans skyld har jeg tapt alt, jeg akter det for skrap, for at jeg kan vinne Kristus.

Filipperne 3, 8

Fatt da et annet sinn og omvend dere, så deres synder kan bli utslettet og det kan komme tider med fornyelse og trøst fra Herrens åsyn.

Apostlenes gjerninger 3, 19-20

Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds Sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg.

Galaterne 2, 19-20

    Kontakt oss