Hvem er Bible Kids?

 

Bible Kids er et initiativ fra BCC Media, en ideell stiftelse, som produserer kristent og positivt innhold for barn og unge. BCC Media ønsker at barn over hele verden skal få glede av våre produksjoner, og at de kan få et budskap som kan hjelpe dem i sitt liv, der de er. Vi legger særlig vekt på at budskapet gjenspeiler det vi leser i Bibelen, slik at det skal være trygt for foreldre og andre organisasjoner å bruke vårt materiale.

Vi har gjort et stort løft de siste årene, og satset større enn noensinne på produksjoner for barn og ungdom. For å gjøre Bibelens budskap tilgjengelig for nye generasjoner kristne har vi produsert over 60 animasjonsfilmer.

Bibelen som levende fortelling

Vår største produksjon er Bible Kids Explorers, som utkommer to ganger i året. Her kan søndagsskoler skape en helt spesielt minnerik opplevelse for barna. Til Explorers produserer vi spillefilmer, levende fortellinger av fantastiske bibelhistorier. Her er ikke barna bare tilskuere, de får selv ta del i historien. Når barna selv kan identifisere seg med personene i Bibelen, blir også budskapet langt mer levende og aktuelt for dem selv.

Les mer om Bible Kids Explorers