Wie zijn Bible Kids?

Bible Kids is een initiatief van BCC Media, een stichting zonder winstoogmerk die christelijke en positieve inhoud voor kinderen en jongeren produceert. BCC Media wil dat kinderen over de hele wereld plezier beleven aan onze producties en een boodschap ontvangen die hen kan helpen in hun leven, waar ze ook zijn. We hechten er bijzonder veel waarde aan dat de boodschap weerspiegelt wat we in de Bijbel lezen, zodat het veilig is voor ouders en andere organisaties om ons materiaal te gebruiken.

We hebben de afgelopen jaren een enorme sprong voorwaarts gemaakt en hebben meer dan ooit geïnvesteerd in producties voor kinderen en jongeren. Om de boodschap van de Bijbel toegankelijk te maken voor nieuwe generaties christenen, hebben we meer dan 60 animatiefilms geproduceerd en we hebben themapagina’s voor zondagsscholen waar deze animatiefilms beschikbaar zijn.

De bijbel levend maken door de verhalen

Onze grootste productie is Bible Kids Explorers, dat twee keer per jaar verschijnt. Hiermee kunnen zondagsscholen een onvergetelijke ervaring voor kinderen creëren. Voor Explorers produceren we speelfilms van fantastische Bijbelverhalen. De kinderen zijn niet alleen toeschouwers, ze nemen zelf deel aan het verhaal. Als de kinderen zich kunnen identificeren met de personages in de Bijbel, wordt de boodschap veel levendiger en relevanter voor hen.

Lees hier meer over Explorers Time Travels