Dit zijn wij!

Stichting BCC media is een niet-commercieel mediahuis gericht op het produceren en verspreiden van content met positieve en christelijke waarden. De stichting is onderderdeel van het Brunstad Christian Church (BCC). Een van onze hoofddoelen is Christelijke content voor kinderen. BCC media ondersteunt graag kindersamenkomsten en ouders wereldwijd in het brengen van de bijbelse boodschap aan de kinderen, op een pakkende, bijbelvaste en betrokken manier.

Onze visie is dat de kinderen Jezus als beste vriend krijgen – voor de rest van het leven.

Uitzonderlijke tijd schept betrokkenheid

Toen de pandemie keihard insloeg begin maart 2020, werd alles wat ons zo vertrouwd was omver geworpen. Niet op de de laatste plaats was dit een enorme uitdaging voor kinderen wereldwijd die gewend waren wekelijks naar de kindersamenkomst te gaan. Dit was niet langer mogelijk.

Om dit gemis op te vullen heeft BCC media de productie van christelijke content voor kinderen geintensiveerd, om deze leegte te vullen. De visie was om alle kinderen gezond en goed geloofsonderwijs te bieden met behulp van digitale middelen. Het resultaat is een goedgevulde database geworden met animatieseries en studiouitzendingen in 14 talen. Dit is onderverdeeld in themapagania’s waarop alle inhoud is verzameld die nodig is om lokaal een kindersamenkomst te organiseren, of voor geloofsonderwijs thuis.

Op de themapagina’s staan animatiefilms, teksten, muziekvideo’s, creatieve opdrachten enz. Deze zijn verbonden aan een specifiek thema en men kan makkelijk kiezen wat past bij de betreffende kindergroep.

In de kalender staat een overzicht met wat nog voor de toekomst gepland staat of ga naar de themapagina’s om reeds toegankelijke middelen te gebruiken.

Heb je vragen? Neem gerust contact op met redaksjon@bcc.no

BCC is al in de jaren 1900 begonnen met kindersamenkomsten. Het werk is vrijwillig en komt voort uit brandende harten en de wens om het evangelie van Jezus over te brengen. De boodschap over het navolgen van Jezus en zijn wil te doen staat hierbij centraal. Jezus kwam met vergeving en verzoening, maar ook met een uitweg uit de zonde. Het is niet de bedoeling dat wij doorgaan met zondigen, wij kunnen Jezus’ gebod houden en het voorbeeld navolgen dat hij heeft achtergelaten. Door de kracht van de Heilige Geest is dat mogelijk. Jezus is tot ons gekomen met een geheel nieuwe hoop. Dat is de blijde boodschap – ook voor kinderen.

Meer over BCC kun je hier lezen.