Steun ons werk

Onze missie is om de boodschap van de bijbel tot leven te brengen en toegankelijk voor kinderen en jongeren wereldwijd, door gebruik te maken van moderne technologie en digitale platforms.

Alle producties zijn gefinancieerd door giften. We willen zoveel mogelijk mensen bereiken met de taak die Jezus ons gegeven heeft: Om alle volken tot discipelen te maken, en hen te leren onderhouden alle dingen die Hij ons bevolen heeft.

Alles wat BCC Media produceert voor de kinderen is publiek toegankelijk via app.bcc.media en via ons YouTube kanaal. Onze wens is dat alle Christenen kunnen gebruiken wat wij produceren, en dat kinderen en families van over de hele wereld ervan kunnen genieten.

In een onrustige wereld willen we niet in de laatste plaats geloof en hoop geven aan de kinderen, die onze toekomst zijn. Jezus zegt:

“Laat de kinderen bij mij komen en verhinder hen niet, want voor zodanigen is het Koninkrijk van God.” (Marcus 10:14).