Wesprzyj naszą pracę

Naszą misją jest uczynienie przesłania Biblii żywym i przystępnym dla dzieci i młodzieży na całym świecie poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii i platform cyfrowych.

Wszystkie nasze produkcje są finansowane z darowizn. Chcemy dotrzeć do jak największej liczby ludzi z zadaniem, które dał nam Jezus: czynić uczniów ze wszystkich narodów i uczyć ich przestrzegać wszystkiego, co nam przykazał.

Wszystko, co BCC Media produkuje dla dzieci, jest publicznie dostępne do użytku na app.bcc.media i na naszym kanale na YouTube. Naszym życzeniem jest, aby wszyscy chrześcijanie mogli korzystać z tego, co produkujemy i żeby dzieci i rodziny na całym świecie mogły się tym cieszyć.

W niespokojnym świecie chcemy dać wiarę i nadzieję dzieciom, które są naszą przyszłością. Jezus mówi:

“Pozwólcie dziatkom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, albowiem takich jest Królestwo Boże.” (Marek 10, 14).