6-11 lat

Grupa docelowa Explorers w wieku 6-11 lat:

Odkrywanie historii biblijnych

Dzieci w tym wieku są prawdziwymi odkrywcami i zaczynają dużo myśleć i zadawać pytania. Można tutaj budować na fundamencie położonym wśród Juniors, przez to, że mogą słuchać historii biblijnych i poznawać Jezusa i ewangelię, aby znaleźć w nich pomoc. Da to dzieciom możliwość dokonywania dobrych wyborów na wszystkich etapach ich życia. W tym wieku dzieci zaczynają być bardziej świadome siebie i tego, jak są postrzegane przez inne dzieci i dorosłych. Tutaj doświadczą, że są kochane i cenione niezależnie od tego, jak Bóg je stworzył.

  • Od filmów po media społecznościowe, dzisiejsze dzieci są często przyzwyczajone do szybkich przejść. Aby mogły się skupić, potrzebują krótkich elementów i dużej różnorodności.
  • Zalecamy organizowanie szkółek trwających nie dłużej niż 30 minut dla najmłodszych dzieci w tej grupie wiekowej i maksymalnie 45 minut dla nieco starszych dzieci. Apele mogą być wspierane wizualizacjami.
  • Śpiew i muzyka są ważną częścią spotkań i dobrze jest przygotować co najmniej jedną piosenkę, która odnosi się do tematu lub historii, o której dzieci słyszały.  
  • Zwłaszcza ta grupa wiekowa potrzebuje interakcji zamiast biernego brania udziału w spotkaniu. Korzystając z różnych metod i zadań, dzieci mogą same stać się aktywne.
  •  Część zabaw może być powiązana z tematem, jeśli to możliwe. Fakt, że dzieci w tej grupie wiekowej często mają wyraźny instynkt do rywalizacji, może pomóc w stworzeniu dodatkowego zaangażowania.

Ostatnie tematy opublikowane dla Explorers