6-11 vuotta

Kohderyhmä Explorers 6-11-vuotiaat:

Tutustuminen Raamatun kertomuksiin

Tämän ikäiset lapset ovat todellisia tutkimusmatkailijoita ja alkavat ajatella paljon ja esittää kysymyksiä. Täällä voidaan rakentaa Juniorsissa saadun perustan päälle kuuntelemalla Raamatun kertomuksia ja tutustumalla Jeesukseen ja evankeliumiin niin, että he voivat löytää sieltä apua. Tämä antaa lapsille mahdollisuuden tehdä hyviä valintoja kaikissa elämänsä vaiheissa. Tässä iässä lapset alkavat myös tulla tietoisemmiksi itsestään ja siitä, miten muut lapset ja aikuiset suhtautuvat heihin. Täällä he saavat kokea, että heitä rakastetaan ja arvostetaan riippumatta siitä, millaiseksi Jumala on heidät luonut.

  • Elokuvista ja sosiaalisesta mediassa lapset ovat nykyään usein tottuneet nopeisiin siirtymiin. Jotta he pysyisivät keskittyneinä, tarvitaan lyhyitä elementtejä ja paljon vaihtelua.
  • Suosittelemme järjestämään opetuksen osiin, jotka kestävät enintään 30 minuuttia ikäryhmän nuorimmille lapsille ja enintään 45 minuuttia vanhemmille lapsille. Opetusta voidaan tukea visualisoinneilla.
  • Laulut ja musiikki ovat tärkeä osa kokoontumisia, ja on hyvä sisällyttää ainakin yksi laulu, joka käsittelee lasten kuulemaa teemaa tai kertomusta.  
  • Erityisesti tämä ikäryhmä tarvitsee vuorovaikutusta sen sijaan, että se olisi vain passiivinen. Erilaisten menetelmien ja tehtävien avulla lapset voivat itse aktivoitua.
  •  Aktiviteettiosa voi mahdollisuuksien mukaan liittyä teemaan. Se, että tämän ikäryhmän lapsilla on usein voimakas kilpailuvietti, voi auttaa luomaan lisää sitoutumista.

Viimeisimmät julkaistut Explorers-teemat