Ihmeitä Jeesuksen nimen kautta

Saatuaan Pyhän Hengen opetuslapset tekivät ihmeitä Jeesuksen nimessä.

Resurssit

Ihmeitä Jeesuksen nimen kautta

Piirustukset

Enemmän aiheesta

Pietari, Johannes ja toiset opetuslapset täyttyivät voimalla ja rohkeudella, silloin kun he saivat Pyhän Hengen helluntaipäivänä. Jeesuksen nimen kautta he tekivät ihmeitä ja puhuivat vapaasti ja rohkeasti Jeesuksesta. Monet näkivät sen ja kääntyivät.

Mutta papit eivät pitäneet tästä. Pietari ja Johannes asetettiin Israelin vanhimpien ja neuvoston jäsenten eteen selittämään. Jälleen Pietari saattoi pelottomasti todistaa Jeesuksesta, pelastuksesta ja uskosta. Pyhän Hengen voima teki hänet rohkeaksi ja pelottomaksi, vaikka he uhkasivät häntä vankilalla.

Sen jälkeen kun heidät vapautettiin, he rukoilivat yhdessä toisten uskovien kanssa, jotta he voisivat puhua rohkeasti ja että Jumala tekisi useampia voimakkaita merkkejä ja ihmeitä. He tiesivät, että jos Jumala oli heidän kanssaan, ei kukaan ihminen voisi pysäyttää heitä julistamasta evankeliumia ja elämästä Jeesuksen opetuslapsina.

Tämä oli Jumalan työ, ja heitä ohjasi rakkaus Jeesukseen. Pyhän Hengen avulla heikoista tuli vahvoja ja pelokkaista rohkeita. Jumala osoitti voimansa ja siunauksensa sen kautta, että apostolit tekivät ihmeitä. Se, mikä oli ennen mahdotonta, oli tullut mahdolliseksi.

Animaatiovideosta

Filmissä seuraamme Pietaria ja Johannesta ja muita opetuslapsia Jerusalemissa, senjälkeen kun he olivat saaneet Pyhän Hengen helluntaipäivänä. Jeesuksen nimen kautta Pietari parantaa erään ramman miehen. Kansaa vilisee ympärillä ja apostolit käyttävät tilaisuutta hyväkseen ja kertovat Jeesuksesta ja hänen voimastaan. Pietari ja Johannes vangitaan ja viedään neuvoston eteen, missä he todistavat jälleen rohkeasti. Mutta papit kieltävät heitä puhumasta Jeesuksesta ja uhkaavat heitä vankilalla. Silti heidät vapautetaan, ja he tulevat takaisin toisten opetuslasten luokse, jotka rukoilevat voimakkaasti Jumalalta rohkeutta ja että Jumala lähettää Henkensä ja tekee merkkejä ja ihmeitä. Jumala lähettää Henkensä yli 5000 ihmiselle, jotka ovat koolla.

Kysymykset keskustelua varten

Raamatunjakeet, jotka sopivat aiheeseen

Apt. 4:29-31: Ja nyt, Herra! Katso heidän uhkauksiaan ja anna palvelijoittesi puhua täysin rohkeasti sinun sanaasi. Ojenna kätesi, niin että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän palvelijasi Jeesuksen nimen kautta. Kun he olivat rukoilleet, vavahteli paikka, jossa he olivat koolla, ja he täyttyivät Pyhällä Hengellä ja puhuivat rohkeasti Jumalan sanaa.

Joh. 14:13-14: Ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, jotta Isä kirkastettaisiin Pojassa. Jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni, sen minä teen.

Ps. 138:3: Kun huusin sinua avuksi, sinä vastasit minulle. Sinä rohkaisit minua, ja minun sieluni sai voiman.

Luuk. 12:11-12: Kun teitä viedään synagogiin ja viranomaisten ja esivallan eteen, älkää olko huolissanne siitä, miten tai millä puolustautuisitte tai mitä sanoisitte. Pyhä Henki opettaa teille sillä hetkellä, mitä teidän on sanottava.