Cuda w imieniu Jezusa

Apostołowie czynili cuda w imieniu Jezusa i głosili odważnie w mocy Ducha Świętego.

Zasoby

Cuda w imieniu Jezusa

Rysunki

Mer om tema

Peter, Johannes og de andre disiplene ble fylt med kraft og frimodighet da de fikk Den Hellige Ånd på pinsefestens dag. I Jesu navn gjorde de undere og de talte fritt og frimodig om Jesus. Mange så det og omvendte seg.

Men prestene likte ikke dette, og Peter og Johannes ble stilt foran Israels eldste og rådsherrer til å forklare seg. Igjen kunne Peter uredd vitne om Jesus, frelsen og troen. Den Hellige Ånds kraft gjorde ham frimodig og uten frykt, selv om de ble truet med fengsel.

Etter at de var løslatt, ba de sammen med de andre troende om å kunne tale med frimodighet, og at Gud skulle gjøre flere kraftige tegn og undere. De skjønte at hvis Gud var med dem, kunne ikke et menneske stoppe dem fra å forkynne evangeliet og leve som Jesu disipler.

Dette var Guds verk, og de var drevet av kjærlighet til Jesus. Med Den Hellige Ånd ble de svake sterke og de engstelige ble frimodige. Gud viste sin kraft og velsignelse ved at apostlene utførte undere. Det som var umulig før hadde blitt mulig!

Mer om animasjonsfilmen

I filmen følger vi Peter og Johannes og de andre disiplene i Jerusalem etter at de hadde fått Den Hellige Ånd på pinsefestens dag. I Jesu navn helbreder Peter en mann som er lam. Folk stimler seg rundt og apostlene bruker anledningen til å forkynne om Jesus og hans kraft. Peter og Johannes blir arrestert og ført foran presterådet, hvor de igjen vitner frimodig. Men prestene forbyr dem å snakke om Jesus og truer dem med fengsel. De blir imidlertid løslatt og drar tilbake til de andre disiplene, som ber kraftig til Gud om frimodighet og at Gud skal sende Ånden og gjøre tegn og under. Gud sender sin Ånd til over 5000 mennesker som er samlet.

Pytania do rozmowy

Wersety, które pasują do tematu

Dz. Ap. 4, 29-31: A teraz, Panie, spójrz na pogróżki ich i dozwól sługom twoim, aby głosili z całą odwagą Słowo twoje, Gdy Ty wyciągasz rękę, aby uzdrawiać i aby się działy znaki i cuda przez imię świętego Syna twego, Jezusa. A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani, i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i głosili z odwagą Słowo Boże.

Jana 14, 13-14: I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to.

Psalm 138, 3: W dniu, gdy cię wzywałem, wysłuchałeś mnie, Dodałeś mocy duszy mojej.

Łukasza 12, 11-12: … nie troszczcie się, jak się bronić i co mówić będziecie. Duch Święty bowiem pouczy was w tej właśnie godzinie, co trzeba mówić.