Minuni în Numele lui Isus

După ce ucenicii au primit Duhul Sfânt, au făcut minuni în numele lui Isus.

Resurse

Minuni în Numele lui Isus

Pagini de colorat

Mai multe despre temă

Petru, Ioan și ceilalți apostoli au fost umpluți cu putere și cu îndrăzneală atunci când au primit Duhul Sfânt în ziua de Rusalii. În numele lui Isus ei au făcut minuni și au vorbit liber și cu îndrăzneală despre Isus. Mulți au văzut asta și s-au pocăit.

Dar preoților nu le-a plăcut asta și Petru și Ioan au fost puși înaintea bătrânilor și consilierilor lui Israel pentru a se explica. Din nou, Petru putea mărturisi fără teamă despre Isus, mântuire și credință. Puterea Duhului Sfânt l-a făcut pe el îndrăzneț și fără frică, chiar dacă erau amenințați cu moartea.

După eliberare, s-au rugat împreună cu ceilalți credincioși să vorbească cu îndrăzneală și ca Dumnezeu să facă semne și minuni mai puternice. Ei au simțit că dacă Dumnezeu era cu ei, nici un om nu-i putea opri din a propovădui Evanghelia și a trăi ca ucenici ai lui Isus.

Aceasta era lucrarea lui Dumnezeu, și ei au fost călăuziți de dragostea lui Isus. Prin Duhul Sfânt cei slabi au devenit puternici și cei fricoși au devenit îndrăzneți. Dumnezeu și-a arătat puterea și binecuvântarea prin aceea că apostolii au făcut minuni. Ceea ce era imposibil înainte a devenit posibil!

Mai mult despre filmul de animație

În film îl urmărim pe Petru și Ioan și pe ceilalți ucenici din Ierusalim după ce au primit Duhul Sfânt în ziua de Rusalii. În numele lui Isus Petru a vindecat un om șchiop. Oamenii se înghesuie și apostolii folosesc ocazia și propovăduiesc despre Isus și puterea lui. Petru și Ioan au fost arestați și conduși în fața preoților, unde mărturisesc din nou cu îndrăzneală. Dar preoții le interzic să vorbească despre Isus și îi amenință cu închisoarea. Cu toate acestea, sunt eliberați și se întorc la ceilalți ucenici, care se roagă cu stăruință lui Dumnezeu pentru îndrăzneală și pentru ca Dumnezeu să trimită Duhul și să facă semne și minuni. Dumnezeu trimite Duhul său la peste 5000 de oameni care sunt adunați.

Întrebări pentru convorbire

Versete biblice care se potrivesc temei:

Fapt. Ap.4:29-31 Şi acum, Doamne, uită-Te la ameninţările lor, dă putere robilor Tăi să vestească Cuvântul Tău cu toată îndrăzneala 30 şi întinde-Ţi mâna, ca să se facă tămăduiri, minuni şi semne prin Numele Robului Tău celui sfânt, Isus.” 31 După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunaţi; toţi s-au umplut de Duhul Sfânt şi vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală.

Ioan 14, 13-14: și orice veţi cere în Numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. 14 Dacă veţi cere ceva în Numele Meu, voi face.

Ps 138:3 În ziua când Te-am chemat, m-ai ascultat, m-ai îmbărbătat şi mi-ai întărit sufletul.

Luca 12, 11-12: … să nu vă îngrijoraţi cum veţi răspunde pentru apărarea voastră, nici ce veţi vorbi, 12 căci Duhul Sfânt vă va învăţa chiar în ceasul acela ce va trebui să vorbiţi.”