Undere i Jesu navn

Etter at disiplene hadde fått Den Hellige Ånd gjorde de undere og mirakler i Jesu navn.

Ressurser

Undere i Jesu navn

Tegninger

Mer om tema

Peter, Johannes og de andre disiplene ble fylt med kraft og frimodighet da de fikk Den Hellige Ånd på pinsefestens dag. I Jesu navn gjorde de undere og de talte fritt og frimodig om Jesus. Mange så det og omvendte seg.

Men prestene likte ikke dette, og Peter og Johannes ble stilt foran Israels eldste og rådsherrer til å forklare seg. Igjen kunne Peter uredd vitne om Jesus, frelsen og troen. Den Hellige Ånds kraft gjorde ham frimodig og uten frykt, selv om de ble truet med fengsel.

Etter at de var løslatt, ba de sammen med de andre troende om å kunne tale med frimodighet, og at Gud skulle gjøre flere kraftige tegn og undere. De skjønte at hvis Gud var med dem, kunne ikke et menneske stoppe dem fra å forkynne evangeliet og leve som Jesu disipler.

Dette var Guds verk, og de var drevet av kjærlighet til Jesus. Med Den Hellige Ånd ble de svake sterke og de engstelige ble frimodige. Gud viste sin kraft og velsignelse ved at apostlene utførte undere. Det som var umulig før hadde blitt mulig!

Mer om animasjonsfilmen

I filmen følger vi Peter og Johannes og de andre disiplene i Jerusalem etter at de hadde fått Den Hellige Ånd på pinsefestens dag. I Jesu navn helbreder Peter en mann som er lam. Folk stimler seg rundt og apostlene bruker anledningen til å forkynne om Jesus og hans kraft. Peter og Johannes blir arrestert og ført foran presterådet, hvor de igjen vitner frimodig. Men prestene forbyr dem å snakke om Jesus og truer dem med fengsel. De blir imidlertid løslatt og drar tilbake til de andre disiplene, som ber kraftig til Gud om frimodighet og at Gud skal sende Ånden og gjøre tegn og under. Gud sender sin Ånd til over 5000 mennesker som er samlet.

Spørsmål for samtale

Bibelvers som passer til tema

Apg. 4, 29-31: Og nå, Herre! Hold øye med deres trusler, og gi dine tjenere å tale ditt ord med all frimodighet, idet du rekker din hånd ut så helbredelse og tegn og under skjer ved din hellige tjener Jesu navn. Og da de hadde bedt, skalv stedet der de var samlet. Og de ble alle fylt med Den Hellige Ånd, og de talte Guds ord med frimodighet.

Johannes 14, 13-14: Og hva som helst dere ber om i mitt navn, det skal jeg gjøre, for at Faderen skal bli herliggjort i Sønnen. Om dere ber meg om noe i mitt navn, så skal jeg gjøre det!

Salme 138, 3: Den dag jeg ropte, svarte du meg. Du gjorde meg frimodig, i min sjel kom det styrke.

Lukas 12, 11-12: … vær ikke bekymret for hvordan eller hva dere skal forsvare dere med, eller hva dere skal si.  For Den Hellige Ånd skal lære dere i samme stund hva som bør sies.

    Kontakt oss