Peter og Den Hellige Ånd

Da disippelen Peter fikk den Hellige Ånd, ble alt annerledes. I denne temapakken har vi samlet flere filmer som handler om Peter, den Hellige Ånd og pinsehistorien.

Ressurser

Peter fornekter Jesus

Peter får Den Hellige Ånd

Undere i Jesu navn

Jesus stod opp fra de døde

Tegninger

Gud vil gi Ånden til de som hører på ham

Som mennesker klarer vi ikke alltid å gjøre det gode, vi trenger den Hellige Ånds kraft som hjelp. Ved denne kraften kan vi velge rett i fristelsene. Det fører oss inn på en god livsvei, en vei som fører til himmelen. Men hva er egentlig den Hellige Ånd, og hvem kan få den?

I dette tema blir vi også kjent med disippelen Peter, og ser litt på hvordan han var både før og etter at han fikk den Hellige Ånd. Peter ble helt forvandlet da han fikk Ånden og det kan også skje med deg og meg. Jesus gir sin Ånd til de som hører på ham. Helt fra man er barn kan man begynne å gjøre det gode man forstår, be Jesus om hjelp og så vil en oppleve når tiden er inne at Gud vil gi en sin Ånd.

 Animasjonsfilm: Peter fornekter Jesus

I denne filmen blir vi kjent med Peter som var en av disiplene til Jesus. Peter elsket Jesus og ville gjerne gjøre det han sa, men problemet var at han bare ikke klarte det alltid. Den siste kvelden disiplene var sammen med Jesus, sa Jesus til Peter at han hadde bedt for han om at hans tro ikke måtte svikte. Da svarte Peter. «Herre, med deg er jeg rede til å gå både i fengsel og døden». Men Jesus kjente nok Peter bedre enn han kjente seg selv. Og Jesus visste at det ikke kom til å være så lett for Peter. Og ganske riktig, kort tid etter klarte ikke Peter å være så modig som han hadde sagt. Men Jesus hadde jo visst det på forhånd, og han hadde en plan for Peter. En stor hjelp var på vei.

 

 Animasjonsfilm: Peter får Den Hellige Ånd

I denne episoden møter vi Peter i tiden etter at Jesus hadde reist opp til himmelen. Disiplene ventet på at den hellige ånd skulle komme, og en dag de var samlet skjedde det at noe underlig kom inn i rommet, og små ildtunger satte seg på hodene deres. Nå begynte en helt ny tid for Peter og de andre disiplene.

 

 

 Animasjonsfilm: Undere i Jesu navn

I filmen følger vi Peter og Johannes og de andre disiplene i Jerusalem etter at de hadde fått Den Hellige Ånd på pinsefestens dag. I Jesu navn helbreder Peter en mann som er lam. Folk stimler seg rundt og apostlene bruker anledningen til å forkynne om Jesus og hans kraft. Peter og Johannes blir arrestert og ført foran presterådet, hvor de igjen vitner frimodig. Men prestene forbyr dem å snakke om Jesus og truer dem med fengsel. De blir imidlertid løslatt og drar tilbake til de andre disiplene, som ber kraftig til Gud om frimodighet og at Gud skal sende Ånden og gjøre tegn og under. Gud sender sin Ånd til over 5000 mennesker som er samlet.

 Animasjonsfilm: Jesus Frelseren

Jesu Ånd, Den Hellige ÅndTre dager etter at Jesus døde på korset stod han opp igjen og viste seg for disiplene. Kort tid senere dro han opp til himmelen for å forberede noe helt fantastisk for dem, men det var også en annen viktig grunn til at Jesus skulle dra tilbake til himmelen. Han ville gi den ånden han hadde hatt inni seg tilbake til Gud. Så kunne Gud sende den ånden ned til jorden igjen for å hjelpe menneskene. Jesu ånd skal hjelpe alle de som vil leve slik Jesus lærte oss. Den kalles også Den Hellige Ånd, og det er en kraft som hjelper oss å seire over det onde og gjøre det gode.

 

Det umulige ble mulig

Peter, Johannes og de andre disiplene ble fylt med kraft og frimodighet da de fikk Den Hellige Ånd på pinsefestens dag. I Jesu navn gjorde de undere og de talte fritt og frimodig om Jesus. Mange så det og omvendte seg.

Dette var Guds verk, og de var drevet av kjærlighet til Jesus. Med Den Hellige Ånd ble de svake sterke og de engstelige ble frimodige. Gud viste sin kraft og velsignelse ved at apostlene utførte undere. Det som var umulig før hadde blitt mulig!

 

 

Spørsmål for samtale

Bibelvers som passer til tema

Ap. Gj. 1, 8: Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende.

Joh. 14,16-17: Og jeg vil be min Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid: sannhetens Ånd, som verden ikke kan ta imot. For verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere.

Lukas 12, 11-12: … vær ikke bekymret for hvordan eller hva dere skal forsvare dere med, eller hva dere skal si.  For Den Hellige Ånd skal lære dere i samme stund hva som bør sies.

Lukas 11,13: Hvis da dere som er onde, vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal da den himmelske Far gi Den Hellige Ånd til dem som ber ham.» 
Apostlenes gjerninger 5,32: «Vi er hans vitner om alt dette, og det er også Den Hellige Ånd, som Gud ga dem som lyder ham.»