Peter og Den Hellige Ånd

Disippelen Peter var egentlig ikke så veldig sterk men da han fikk den Hellige Ånd ble alt annerledes.

Ressurser

Studiosending

Peter fornekter Jesus

Tegninger

Peter får Den Hellige Ånd

Mer om tema

Som mennesker klarer vi ikke alltid å gjøre det gode, vi trenger den Hellige Ånds kraft som hjelp. Ved denne kraften kan vi velge rett i fristelsene. Det fører oss inn på en god livsvei, en vei som fører til himmelen. Men hva er egentlig den Hellige Ånd, og hvem kan få den?

I dette tema blir vi også kjent med disippelen Peter, og ser litt på hvordan han var både før og etter at han fikk den Hellige Ånd. Peter ble helt forvandlet da han fikk Ånden og det kan også skje med deg og meg. Jesus gir sin Ånd til de som hører på ham. Som barn kan du begynne å gjøre det gode du forstår, be Jesus om hjelp og så vil du oppleve når tiden er inne at han vil gi sin Ånd til deg.

Mer om animasjonsfilmene

Peter fornekter Jesus

I denne filmen blir vi kjent med Peter som var en av disiplene til Jesus. Peter var utvalgt av Jesus til å være den klippen som han skulle bygge menigheten på. Peter elsket Jesus og ville gjerne gjøre det han sa, men problemet var at han bare ikke klarte det alltid. Den siste kvelden disiplene var sammen med  Jesus, sa Jesus til Peter at han hadde bedt for han om at hans tro ikke måtte svikte. Da svarte Peter. «Herre, med deg er jeg rede til å gå både i fengsel og døden». Men Jesus kjente nok Peter bedre enn han kjente seg selv. Og Jesus visste at det ikke kom til å være så lett for Peter. Og ganske riktig, kort tid etter klarte ikke Peter å være så modig som han hadde sagt. Men Jesus hadde jo visst det på forhånd, og han hadde en plan for Peter. En stor hjelp var på vei.

Peter får Den Hellige Ånd

I denne episoden møter vi Peter i tiden etter at Jesus hadde reist opp til himmelen. Han var jo valgt til å være den klippen som menigheten skulle bygges på, men han hadde fortsatt ikke mot til å utføre den store oppgaven han hadde mottatt. Disiplene ventet på at den hellige ånd skulle komme og en dag de var samlet skjedde det at noe underlig kom inn i rommet og små ildtunger satte seg på hodene deres. Nå begynte en helt ny tid for Peter og de andre disiplene.

Mer om studiosendingen

I studiosendingen får vi se to episoder av Bibelens troshelter, den ene handler om da Peter fornektet Jesus og den andre om da Peter fikk den Hellige Ånd. Vi får også besøk av en veldig spesiell gjest fra en helt annen tid, i tillegg til inspirerende ord fra Annette Tobler.

Spørsmål for samtale

Bibelvers som passer til tema

Ap. Gj. 1, 8: Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende.

Ap. Gj. 5, 32: Og jeg vil be min Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid: sannhetens Ånd, som verden ikke kan ta imot. For verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere.

Matteus 26,69: Imens satt Peter ute på gårdsplassen. En tjenestejente kom bort til ham og sa: «Du var også med denne galileeren Jesus.» Men han nektet i alles påhør og sa: «Jeg skjønner ikke hva du snakker om.» Da han gikk ut i porthvelvingen, fikk en annen jente øye på ham og sa til dem som sto der: «Han der var med Jesus fra Nasaret.» Peter nektet på ny og sverget på det: «Jeg kjenner ikke den mannen!» Litt etter kom de som sto der, bort til Peter og sa: «Visst er du en av dem, du også! Dialekten røper deg.» Da ga han seg til å banne og sverge: «Jeg kjenner ikke denne mannen.» I det samme gol hanen. Da husket Peter det Jesus hadde sagt til ham: «Før hanen galer, skal du fornekte meg tre ganger.» Og han gikk ut og gråt bittert.

    Kontakt oss