Piotr i Duch Święty

Uczeń Piotr właściwie nie był zbyt silny, ale kiedy otrzymał Ducha Świętego to wszystko się zmieniło.

Zasoby

Przekaz ze studio:

Piotr zapiera się Jezusa

Rysunki

Piotr otrzymuje Ducha Świętego

Więcej o temacie

Więcej o temacie Jako ludzie nie zawsze jesteśmy w stanie czynić dobro, potrzebujemy pomocy Ducha Świętego. Dzięki tej mocy możemy dobrze wybrać w pokuszeniach. Prowadzi nas na dobrą ścieżkę życia- ścieżkę, która prowadzi do nieba. Ale czym właściwie jest Duch Święty i kto może go otrzymać?

W tym temacie poznajemy ucznia Piotra i przyjrzymy się trochę, jaki był zarówno przed, jak i po otrzymaniu Ducha Świętego. Piotr całkowicie się zmienił, kiedy otrzymał Ducha i tak samo może być z tobą i ze mną. Jezus daje swojego Ducha tym, którzy go słuchają. Jako dziecko możesz zacząć czynić dobro na tyle, na ile to rozumiesz, prosić Jezusa o pomoc, a wtedy zobaczysz, że kiedy nadejdzie czas, da ci swojego Ducha.

Więcej o filmach animowanych

Piotr zapiera się Jezusa

W tym filmie poznajemy Piotra, który był jednym z uczniów Jezusa. Piotr został wybrany przez Jezusa na skałę, na której ma zbudować kościół. Piotr kochał Jezusa i chciał robić to, co mu Jezus powiedział, ale problem polegał na tym, że po prostu nie zawsze to potrafił. Ostatniej nocy, kiedy uczniowie byli z Jezusem, Jezus powiedział Piotrowi, że modlił się za niego, aby jego wiara nie zawiodła. Wtedy Piotr odpowiedział: „Panie, z Tobą gotów jestem iść zarówno do więzienia, jak i na śmierć”. Ale Jezus znał Piotra lepiej niż on sam. I wiedział, że Piotrowi nie będzie łatwo. I całkiem słusznie, wkrótce potem Piotr nie potrafił już być tak odważny, jak obiecywał. Ale Jezus wiedział o tym wcześniej i miał plan dla Piotra. Wielka pomoc była w drodze.

Piotr otrzymuje Ducha Świętego

Piotr otrzymuje Ducha Świętego W tym odcinku spotykamy Piotra w czasie po wstąpieniu Jezusa do nieba. Został wybrany na skałę, na której miał zostać zbudowany kościół, ale wciąż nie miał odwagi wykonać wielkiego zadania, które otrzymał. Uczniowie czekali na przyjście Ducha Świętego i pewnego dnia, kiedy się zebrali, w pokoju wydarzyło się coś dziwnego i na ich głowach pojawiły się małe języki ognia. Rozpoczął się zupełnie nowy czas dla Piotra i innych uczniów.

Więcej o przekazie ze studia

Na przekazie obejrzymy dwa odcinki o Bohaterach Wiary z Biblii, jeden o tym, kiedy Piotr zaparł się Jezusa, a drugi o tym, kiedy Piotr otrzymał Ducha Świętego. Oprócz inspirujących słów od Annette Tobler, odwiedzi nas również wyjątkowy gość z zupełnie innych czasów.

Pytania do rozmowy

Wersety, które pasują do tematu

„Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi.” Dzieje 1, 8

„A my jesteśmy świadkami tych rzeczy, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy mu są posłuszni.” Dzieje 5, 32

69: „A Piotr siedział zewnątrz, na podwórzu. I przystąpiła do niego jedna służebna, mówiąc: I ty byłeś z Jezusem, Galilejczykiem. On zaś zaparł się wobec wszystkich i rzekł: Nie wiem, co mówisz. A gdy wyszedł ku bramie, ujrzała go inna i mówiła do tych, co tam byli: Ten był z Jezusem Nazarejczykiem. I znowu zaparł się pod przysięgą: Nie znam tego człowieka. A w chwilę po tym przystąpili ci, co tam stali, i rzekli Piotrowi: Prawdziwie, ty też jesteś z nich; wszak zdradza cię i twoja mowa. Wtedy począł się zaklinać i przysięgać: Nie znam tego człowieka. I zaraz kur zapiał. I wspomniał Piotr na słowa Jezusa, który powiedział: Zanim kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. I wyszedłszy, gorzko zapłakał.” Mateusz 26, 69-75

    Skontaktuj się z nami