Piotr i Duch Święty

Kiedy Piotr otrzymał Ducha Świętego, wszystko się zmieniło. W tym pakiecie tematycznym zebraliśmy kilka filmów o Piotrze, Duchu Świętym i historii Zielonych Świąt.

Zasoby

Piotr zapiera się Jezusa

Piotr otrzymuje Ducha Świętego

Cuda w imieniu Jezusa

Jezus wstał z martwych

Rysunki

Bóg da Ducha tym, którzy Go słuchają

Jako ludzie nie zawsze jesteśmy w stanie czynić dobro, potrzebujemy pomocy Ducha Świętego. Dzięki tej mocy możemy dobrze wybrać w pokuszeniach. Prowadzi nas na dobrą ścieżkę życia- ścieżkę, która prowadzi do nieba. Ale czym właściwie jest Duch Święty i kto może go otrzymać?

W tym temacie poznamy również ucznia Piotra i przyjrzymy się temu, jaki był zarówno przed, jak i po otrzymaniu Ducha Świętego. Piotr został całkowicie przemieniony, gdy otrzymał Ducha Świętego i tak też być z tobą i mną. Jezus daje swojego Ducha tym, którzy Go słuchają. Od dziecka możesz zacząć czynić dobro na tyle na ile je rozumiesz, prosić Jezusa o pomoc, a kiedy nadejdzie właściwy czas, doświadczysz, że Bóg da ci swojego Ducha.

 Film animowany: Piotr zapiera się Jezusa

W tym filmie poznamy Piotra, który był jednym z uczniów Jezusa. Piotr kochał Jezusa i chciał robić to, co mówił, ale problem polegał na tym, że nie zawsze potrafił to zrobić. Ostatniej nocy, gdy uczniowie byli z Jezusem, Jezus powiedział Piotrowi, że modlił się za niego, aby jego wiara nie zawiodła. Piotr odpowiedział. „Panie, z Tobą jestem gotów pójść zarówno do więzienia, jak i na śmierć”. Ale Jezus prawdopodobnie znał Piotra lepiej niż on sam. Jezus wiedział, że Piotrowi nie będzie łatwo. I rzeczywiście, wkrótce potem Piotr nie okazał się tak odważny, jak zapowiadał. Ale Jezus wiedział o tym wcześniej i miał plan dla Piotra. Wielka pomoc była w drodze.

 

 Film animowany: Piotr otrzymuje Ducha Świętego

W tym odcinku spotkamy Piotra w czasie po wstąpieniu Jezusa do nieba. Uczniowie czekali na przyjście Ducha Świętego. Pewnego dnia, gdy zebrali się razem, coś dziwnego pojawiło się w pomieszczeniu, gdzie siedzieli i małe języki ognia osiadły na ich głowach. Teraz dla Piotra i innych uczniów rozpoczął się zupełnie nowy czas.

 

 

 Film animowany: Cuda w imieniu Jezusa

W filmie śledzimy Piotra, Jana oraz innych uczniów w Jerozolimie po tym, jak otrzymali Ducha Świętego w dniu Zielonych Świąt. W imieniu Jezusa Piotr uzdrawia człowieka, który jest kulawy. Ludzie gromadzą się wokół i apostołowie korzystają z okazji, by głosić o Jezusie i Jego mocy. Piotr i Jan zostają aresztowani i postawieni przed kapłaństwem, gdzie ponownie odważnie świadczą. Kapłani zabraniają im jednak mówić o Jezusie i grożą im więzieniem. Jednak zostają uwolnieni i wracają do innych uczniów, którzy żarliwie modlą się do Boga o odwagę i aby Bóg zesłał Ducha i czynił znaki i cuda. Bóg zsyła Swojego Ducha na ponad 5000 zgromadzonych osób.

 Film animowany: Jezus Zbawiciel

Duch Jezusa, Duch ŚwiętyTrzy dni po tym, jak Jezus umarł na krzyżu, zmartwychwstał i ukazał się swoim uczniom. Niedługo później udał się do nieba, aby przygotować dla nich coś niesamowitego, ale był też inny ważny powód, dla którego Jezus wrócił do nieba. Chciał oddać Bogu ducha, którego miał w sobie. Wtedy Bóg mógł zesłać tego ducha z powrotem na ziemię, aby pomagał ludziom. Duch Jezusa pomoże wszystkim tym, którzy chcą żyć tak, jak nauczał nas Jezus. Jest on również nazywany Duchem Świętym i jest mocą, która pomaga nam zwyciężać zło i czynić dobro.

 

To, co niemożliwe, stało się możliwe

Kiedy Piotr, Jan i inni uczniowie otrzymali Ducha Świętego w dniu Zielonych Świąt, zostali wypełnieni mocą i odwagą. W imieniu Jezusa dokonywali cudów i swobodnie i odważnie mówili o Jezusie. Wielu to widziało i się nawróciło.

To były dzieła Boże, a kierowała nimi miłość do Jezusa. Dzięki Duchowi Świętemu słabi stali się silni, a bojaźliwi odważni. Przez to, że apostołowie dokonywali cudów, Bóg mógł pokazać swoją moc i błogosławieństwo. To, co wcześniej było niemożliwe, stało się możliwe!

 

 

Pytania do rozmowy

Wersety, które pasują do tematu

Dz. Ap. 1,8: Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi.

Jan. 14,16-17: Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki –  Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie.

Łuk.12,11-12: … nie troszczcie się, jak się bronić i co mówić będziecie.  Duch Święty bowiem pouczy was w tej właśnie godzinie, co trzeba mówić.

Łuk. 11,13: Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. 
Dz. Ap. 5, 32: A my jesteśmy świadkami tych rzeczy, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy mu są posłuszni. 

Les også:

Jesus was resurrected from the dead! Easter Sunday school online
Historia Wielkanocy: Jezus umarł na krzyżu i zmartwychwstał

W Wielkanoc 2000 lat temu Jezus na zawsze zmienił historię świata. Ofiarował się za nas i przezwyciężył śmierć oraz diabła. Dzieło zbawienia zostało zakończone i otrzymaliśmy zupełnie nową nadzieję. Na tej stronie tematycznej znajdziesz materiały i filmy animowane dotyczące historii Wielkanocy.

Ikon_SISA_david copy
Pasterz Dawid

Pasterz Dawid szedł z wiarą przeciwko niedźwiedziowi i lwu, wiedząc, że Bóg ma moc wybawić go z każdej sytuacji. Dzięki Bożej mocy stał się bohaterem - a dzieci mogą doświadczyć tego samego w swoim życiu.