Petrus en de Heilige Geest

Toen de discipel Petrus de Heilige Geest kreeg, werd alles anders. In dit themapakket hebben we een aantal films verzameld die gaan over Petrus, de Heilige Geest en het pinksterverhaal.

Bronnen

Petrus verloochent Jezus

Petrus ontvangt de Heilige Geest

Wonderen in Jezus’ naam

Jezus stond op uit de doden

Tekeningen

God wil de Geest aan hen geven die naar hem luisteren.

Het lukt ons als mensen niet altijd om het goede te doen, we hebben als hulp de kracht van de Heilige Geest daarvoor nodig. Door deze kracht kunnen we in de verzoekingen het goede kiezen. Dat brengt ons op een goede weg in het leven, een weg die naar de hemel leidt. Maar wat is eigenlijk de Heilige Geest, en wie kan die krijgen?

In dit thema leren we ook de discipel Petrus kennen en kijken we naar hoe hij was voor- en nadat hij de Heilige Geest ontving. Petrus veranderde compleet nadat hij de Geest kreeg en dit kan ook met jou en mij gebeuren. Jezus geeft zijn Geest aan hen die naar Hem luisteren. Al vanaf je kindertijd kun je beginnen om dat goede te doen wat je weet, kun je Jezus om hulp vragen en als het dan tijd is dan zul je meemaken dat God je zijn Geest wil geven.

Animatiefilm: Peter verloochent Jezus

I denne filmen blir vi kjent med Peter som var en av disiplene til Jesus. Peter elsket Jesus og ville gjerne gjøre det han sa, men problemet var at han bare ikke klarte det alltid. Den siste kvelden disiplene var sammen med Jesus, sa Jesus til Peter at han hadde bedt for han om at hans tro ikke måtte svikte. Da svarte Peter. «Herre, med deg er jeg rede til å gå både i fengsel og døden». Men Jesus kjente nok Peter bedre enn han kjente seg selv. Og Jesus visste at det ikke kom til å være så lett for Peter. Og ganske riktig, kort tid etter klarte ikke Peter å være så modig som han hadde sagt. Men Jesus hadde jo visst det på forhånd, og han hadde en plan for Peter. En stor hjelp var på vei.

Petrus ontvangt de Heilige Geest

I denne episoden møter vi Peter i tiden etter at Jesus hadde reist opp til himmelen. Disiplene ventet på at den hellige ånd skulle komme, og en dag de var samlet skjedde det at noe underlig kom inn i rommet, og små ildtunger satte seg på hodene deres. Nå begynte en helt ny tid for Peter og de andre disiplene.

Animatiefilm: Wonderen in naam van Jezus

In deze film volgen we Petrus, Johannes en de andere discipelen in Jeruzalem nadat zij de Heilige Geest hadden ontvangen op de Pinksterdag, In naam van Jezus geneest Petrus een verlamde man. De mensen verdringen elkaar en de apostelen gebruiken de gelegenheid om over Jezus te vertellen en Zijn kracht. Petrus en Johannes worden gearresteerd en voor de priesterraad gebracht waar zijn opnieuw vrijmoedig getuigen. De priesters verbieden hen echter om over Jezus te spreken en dreigen met gevangenisstraf. Maar ze worden vrijgelaten en gaan terug naar de andere discipelen die God krachtig bidden om vrijmoedigheid en dat God zijn Geest zou sturen en dat hij tekenen en wonderen zou doen. God stort dan zijn Geest uit over 5000 mensen die daar verzameld zijn

Animatiefilm: Jezus de verlosser

Jezus’ Geest, De Heilige GeestDrie dagen nadat Jezus aan het kruis stierf stond hij weer op en verscheen hij aan de discipelen. Kort daarna vertrok Hij naar de hemel om iets fantastisch voor hen te bereiden, maar er was nóg een belangrijke reden voor Jezus om terug naar de hemel te gaan. Hij wilde de geest die Hij in zich had gehad terug geven aan God. Zo kon God die geest weer terug naar de aarde sturen om de mensen te helpen. Jezus’ geest helpt iedereen die wil leven zoals Jezus ons leerde. Deze wordt ook wel de Heilige Geest genoemd en het is een kracht die ons helpt om te overwinnen over het kwade en om het goede te doen.

Het onmogelijke werd mogelijk

Petrus, Johannes en de andere discipelen werden gevuld met kracht en vrijmoedigheid toen ze de Heilige Geest kregen op de Pinksterdag. In naam van Jezus deden zij wonderen en spraken ze vrijmoedig over Jezus. Velen zagen dit en bekeerden zich.

Dit was Gods werk en zij waren gedreven door de liefde voor Jezus. Door de Heilige Geest werden zwakke mensen sterk en de bange mensen werden vrijmoedig. God liet zijn kracht en zegening zien door de wonderen die de apostelen deden. Wat eerder onmogelijk was, werd mogelijk!

Vragen voor een gesprek

Bijbelteksten die bij het thema passen

Hand. 1:8 Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.

Joh. 14: 16-17 14,16-17: En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.

Luc. 12:11-12 … wees dan niet bezorgd hoe of wat u ter verdediging moet zeggen of wat u moet spreken.  Want de Heilige Geest zal u in dat uur leren wat u moet zeggen.

Lukas 11,13: Hvis da dere som er onde, vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal da den himmelske Far gi Den Hellige Ånd til dem som ber ham.»
Apostlenes gjerninger 5,32: «Vi er hans vitner om alt dette, og det er også Den Hellige Ånd, som Gud ga dem som lyder ham.»

Les også:

Jesus was resurrected from the dead! Easter Sunday school online
Paasverhaal: Jezus stierf aan het kruis en stond weer op

Met Pasen veranderde Jezus 2000 jaar geleden de wereldgeschiedenis voor altijd. Hij offerde zich voor ons en overwon de dood en de satan. Het verlossingswerk was volbracht en wij kregen een geheel nieuwe hoop. Op deze themapagina vind je bronnen en animatiefilms met betrekking tot het Paasverhaal.

INTRIKON baksnakk
Kwaadspreken

Kwaadspreken is een zonde die veel schade aanricht, daarom wordt er heel ernstig over gesproken in Gods woord. Maar het is mogelijk om er helemaal mee te stoppen en in plaats daarvan je tong en je woorden te gebruiken voor het goede.