6-11 jaar

Doelgroep Explorers 6-11 jaar:

De bijbelverhalen onderzoeken

Kinderen op deze leeftijd zijn echt onderzoekers en beginnen meer na te denken en vragen te stellen. Hier kan worden voortgebouwd op de basis van Juniors door te luisteren naar Bijbelverhalen en hen kennis te laten maken met Jezus en het evangelie, zodat ze daarin hulp kunnen vinden. Dit geeft kinderen de kans om goede keuzes te maken in alle fasen van hun leven. Op deze leeftijd beginnen kinderen zich ook meer bewust te worden van zichzelf en hoe ze door andere kinderen en volwassenen worden gezien. Hier zullen ze ervaren dat ze geliefd en gewaardeerd zijn, ongeacht hoe God hen heeft geschapen.

  • Door films en sociale media zijn kinderen tegenwoordig vaak gewend aan snelle overgangen. Om hen te helpen hun aandacht erbij te houden, hebben ze korte elementen en veel afwisseling nodig.
  • We adviseren om de verkondigingsonderdelen niet langer dan 30 minuten te laten duren voor de jongste kinderen in deze leeftijdsgroep, en maximaal tot 45 minuten voor de wat ouderen. Aanmoedigingen graag ondersteunen met visuele middelen.
  • Zang en muziek zijn een belangrijk onderdeel van de bijeenkomsten en het zou mooi zijn om minstens één lied te zingen over het thema of het verhaal waar de kinderen over gehoord hebben.  
  • Vooral deze leeftijdsgroep heeft interactie nodig in plaats van passief te zijn. Door verschillende methoden en opdrachten te gebruiken, kunnen kinderen zelf actief zijn.
  •  Het zou mooi zijn als het activiteitendeel aan het thema gekoppeld kan worden. Doordat kinderen in deze leeftijdsgroep vaak een sterk competitiegevoel hebben, kunnen ze extra betrokken raken.

Laatst gepubliceerde thema’s voor Explorers