3-5 vuotta

 

Juniorit 3-5 vuotta:

Lapsen luottavainen usko

Raamatun kertomusten kuuleminen ja tutustuminen Jeesukseen turvallisena ja hyvänä ystävänä 3-vuotiaasta lähtien luo pohjaa ja turvaa tulevaisuutta varten. Tämän ikäryhmän lapsilla on luonnollinen lapsenusko ja he ovat uteliaita ja mielikuvituksellisia. Voidakseen ottaa sanoman vastaan lapset tarvitsevat turvalliset puitteet ja ympäristön, jossa he tuntevat ystävällisyyttä ja tukea.

  • Juniorit haluavat tietää, mitä odottaa, ja usein he odottavat innolla, että saavat kokea jotain, minkä he muistavat edelliseltä kerralta uudelleen. Toistot ja samankaltaiset kokoontumisjärjestelyt auttavat luomaan enemmän rauhallisuutta ja hyvää ilmapiiriä.
  • Se, että lapset toivotetaan tervetulleiksi nimeltä ja että he saavat ehkä pienen tervetuliaislahjan, kuten tarran, saapuessaan, saa heidät tuntemaan itsensä osallisiksi, nähdyksi ja arvostetuksi. Jotain heidän istuimelleen tai mukava animoitu kuva näytöllä, joka sopii teemaan, luo odotusta.
  • Raamatunkertomuksen tulisi olla enintään 10 minuuttia pitkä ja se tulisi kertoa yksinkertaisella kielellä, jota lapset ymmärtävät. Visualisoinnit ja kaikkia aisteja puhuttelevat välineet ovat erityisen tärkeitä tälle ikäryhmälle. Lyhyet istunnot ja paljon vaihtelua auttavat heitä keskittymään.
  • Mukaansatempaavat laulut, jotka liittyvät teemaan ja tarinaan ja joihin mieluiten liittyy liikettä, auttavat lapsia muistamaan sanoman ja tukevat laulamisen iloa.
  • Toiminnallinen osuus on erittäin tärkeä viihtyvyyden, hyvien muistojen luomisen ja ystävyyssuhteiden rakentamisen kannalta. On tärkeää, että tässä on vaihtelua, jotta sekä rauhalliset, luovat lapset, että myös aktiivisemmat, ulospäin suuntautuvat lapset tulevat huomioiduksi.

Viimeisimmät julkaistut teemat junioreille