Ewangelia dla wszystkich, którzy chcą

Kiedy Piotr miał dziwne widzenie i zaraz po tym został poproszony, żeby odwiedzić Rzymianina Korneliusza, zrozumiał, że działo się coś szczególnego

Piotr i Korneliusz – Dz. Ap. 10 – Historia Biblijna dla dzieci

Zasoby

Piotr i Korneliusz: Ewangelia dla wszystkich, którzy chcą

Więcej o filmie animowanym

Piotr i Korneliusz – Dz. Ap. 10 – Historia Biblijna dla dzieci-1

Historia Biblijna o Piotrze i Korneliuszu opisana jest w Dziejach Apostolskich, w rozdziale 10. Opowiada ona o Korneliuszu- rzymskim setniku, który wierzył w Boga, ale nie był pewny, czy może być uczniem ze względu na to, że był poganinem. Odwiedził go jednak anioł i powiedział, żeby posłał kogoś do Joppy i znalazł mężczyznę o imieniu Szymon Piotr.

Mniej więcej w tym samym czasie Piotr dostał widzenie, w którym dostał polecenie, żeby zjeść zwierzęta, których jako Żyd nie mógł jeść. Prawo Boże zakazywało jedzenia pewnych zwierząt, bo były nieczyste. Głos powiedział, że Piotr nie może nazywać nieczystym czegoś, co Bóg oczyścił. Piotr prawie nie mógł w to uwierzyć. Zrozumiał jednak, że byłą to wiadomość od Boga i że zaczynają się nowe czasy.

Zgodnie z poleceniem anioła, Korneliusz posłał swoich ludzi po Piotra. Kiedy zapukali do domu Piotra, zaczął on w końcu rozumieć, co znaczyło widzenie, które miał. Pojechał do Cezarei, gdzie Korneliusz go przyjął i wytłumaczył swoje widzenie.

Piotr wytłumaczył, że Żydzi zazwyczaj nie odwiedzali pogańskich (nie żydowskich) domów, ale że przez widzenie zrozumiał, że ewangelia jest dla wszystkich, którzy chcą naśladować Jezusa. Korneliusz został ochrzczony Duchem Świętym. To pomogło Piotrowi przekonać Żydów, którzy tam byli, że poganie też mogą zostać zbawieni i że mogą mieć ze sobą społeczność. Ochrzcił Korneliusza i innych w jego domu. W ten sposób pierwsi poganie zastali chrześcijanami- naśladowcami Jezusa.

Więcej o temacie

Piotr i Korneliusz – Dz. Ap. 10 – Historia Biblijna dla dzieci-2

Dlaczego tak ważne było to, że poganie stali się chrześcijanami i że mogli mieć społeczność z Żydami? Co się właściwie stało w historii o Piotrze i Korneliuszu?

Kilka tysięcy lat przed tym, jak Jezus przyszedł na ziemię, ludzie przestali się interesować Bogiem. Chcieli wykonywać swoją własną wolę, a nie wolę Bożą i wszyscy grzeszyli. Wtedy Bóg zauważył człowieka o imieniu Abraham. On był inny. Wierzył w Boga i chciał wykonywać Jego wolę. Dlatego Bóg zawarł z nim przymierze. Abraham miał być początkiem rodu, który miał być ludem Bożym. Był to Izrael (Żydzi). Żydzi mieli szczególny stosunek z Bogiem jako Jego lud. Dostali przykazania, dzięki którym wiedzieli dokładnie co jest dobre, a co złe. Bóg przemawiał do nich przez proroków i kapłanów. Kiedy przestrzegali Jego przykazań, to Bóg ich błogosławił.

Żydzi mieli więc coś, czego nikt inny nie miał; byli narodem wybranym przez Boga i znali Boga, w przeciwieństwie do pogan – którymi byli wszyscy inni ludzie. Oni nie znali Boga, nie mieli Bożych przykazań, które by im pokazywały jaka jest Boża wola ani obietnicy, że będą błogosławieni przez Boga. Kiedy przyszedł Jezus, różnica między Żydami i poganami była więc duża. Poganie robili rzeczy, o których Żydzi wiedzieli, że są złe, więc Żydzi trzymali się od nich z daleka. Bóg powiedział im, żeby tak robili, żeby dalej byli ludem wybranym przez Boga.

Bóg i Jezus mieli jednak inne plany zarówno dla Żydów, jak i pogan, bo kochają wszystkich ludzi. Wszyscy potrzebują pomocy, którą może nam dać Jezus. Jezus nie przyszedł zbawić tylko Żydów, ale wszystkich. Po tym, jak wrócił do nieba, nadszedł czas, żeby poselstwo o nim było rozgłoszone na całej ziemi.

Korneliusz był pierwszym poganinem, który został chrześcijaninem. Dla Piotra i innych chrześcijan to, że mieli mieć społeczność z poganami było dużą zmianą. Ale kiedy Piotr otrzymał widzenie i zobaczył, że Korneliusz został ochrzczony Duchem Świętym, zniknęło wszelkie zwątpienie. Mogli zostać braćmi, pojednani w wierze w Jezusa.

Propozycje tematów do omówienia:

  • Bóg kocha wszystkich ludzi i nie robi między nimi różnicy. My powinniśmy robić to samo. Nie możemy kogoś poniżać, albo myśleć, że kto jest mniej wart. Możemy mieć społeczność z tymi, którzy chcą być uczniami – nie ważne kim są, albo skąd pochodzą. Wtedy będziemy jak rodzeństwo.

  • Trudności między ludźmi powstają z powodu grzechu. Jezus pomaga nam zwyciężyć, tak żebyśmy mogli dojść do społeczności i wzajemnej miłości.

  • Społeczność

Pytania do rozmowy

Wersety Biblijne, które pasują do tematu

Teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje.

Dzieje Apostolskie 10, 34-35

Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka.

Rzymian 1, 16

I przyszedłszy, zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko. Albowiem przez niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym Duchu.

Efezjan 2, 17-18

    Skontaktuj się z nami