Evanghelia este pentru toți cei care vor

Atunci când Petru a avut o vedenie ciudată și imediat după aceea a fost rugat să-l viziteze pe romanul Corneliu, a înțeles că era ceva special ce urma să se întâmple.

Petru și Corneliu – Fapt. ap. 10 – Întâmplare biblică pentru copii

Resurse

Petru și Corneliu: Evanghelia este pentru toți cei care vor

Mai mult despre filmul de animație

Petru și Corneliu – Fapt. ap. 10 – Întâmplare biblică pentru copii -1

Întâmplarea biblică despre Petru și Corneliu este luată din Faptele Apostolilor capitolul 10. Este vorba despre Corneliu, un sutaș roman care crede în Dumnezeu, dar nu este sigur dacă poate fi ucenic, deoarece este dintre neamuri. Dar apoi este vizitat de un înger care îi spune că trebuie să trimită pe cineva la Iope pentru a găsi pe unul care se numește Simon Petru.

Cam în același timp, Petru are o vedenie ciudată, în care i se spune să mănânce animale pe care el, ca evreu, nu avea voie să le mănânce. Legea lui Dumnezeu le interzicea evreilor să mănânce anumite animale pentru că erau necurate. O voce îi spune că ceea ce Dumnezeu a curățit, nu ar trebui să numească necurat. La început, Petru nu prea putea să creadă. Dar apoi a realizat că acesta este un mesaj de la Dumnezeu și că va urma un timp nou.

Corneliu a trimis oameni să-l găsească pe Petru, exact așa cum i-a spus îngerul. Atunci când bat la ușa lui Petru, el începe să înțeleagă vedenia pe care o avusese. El pleacă la Cezareea și este primit de Corneliu, care îi povestește despre mesajul îngerului.

Petru îi explică faptul că, în mod normal, un evreu nu ar vizita casa unui om din rândul neamurilor (unul care nu este evreu), dar vedenia cu animalele i-a explicat clar faptul că Evanghelia este pentru toți cei care vor să Îl urmeze pe Isus. Corneliu este botezat cu Duhul Sfânt. Acest lucru îl ajută pe Petru să-i convingă pe evreii care sunt cu el că și neamurile pot fi mântuite și că pot avea părtășie unii cu alții. Îi botează pe Corneliu și pe ceilalți din casa lui, iar aceștia sunt primele persoane din rândul neamurilor care au devenit creștine – urmașii lui Isus.

Mai multe despre temă

Petru și Corneliu – Fapt. ap. 10 – Întâmplare biblică pentru copii -2

De ce este important ca neamurile să devină creștini și ca evreii și neamurile să poată avea părtășie? Ce s-a întâmplat cu adevărat în istoria despre Petru și Corneliu?

Cu mii de ani înainte de venirea lui Isus, majoritatea oamenilor nu le mai păsa de Dumnezeu. Ei voiau să facă voia lor proprie, nu voia lui Dumnezeu, și toți păcătuiau. Dar apoi Dumnezeu a descoperit un om pe nume Avraam. El era diferit. El credea în Dumnezeu și voia să facă după voia lui Dumnezeu. De aceea, Dumnezeu a făcut un legământ cu Avraam. El urma să aibă un neam care să fie propriul popor al lui Dumnezeu. Acesta a fost Israel (evreii). Ca popor al lui Dumnezeu, evreii aveau o relație foarte specială cu Dumnezeu. Li s-au dat legi pe care le puteau urma, care i-au făcut să știe cu siguranță ce era bine și ce era rău. Și Dumnezeu le-a vorbit prin profeți și preoți. Când urmau legile lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu îi binecuvânta.

Evreii aveau, așadar, ceva ce nimeni altcineva nu avea; ei erau poporul ales al lui Dumnezeu și Îl cunoșteau pe Dumnezeu. Spre deosebire de neamuri – este vorba de toate celelalte popoare. Ei nu-L mai cunoșteau pe Dumnezeu. Ei nu aveau legile lui Dumnezeu care le spuneau despre voia lui Dumnezeu și nu aveau promisiunea de a fi binecuvântați de Dumnezeu. Atunci când a venit Isus, a fost o mare diferență între iudei și neamuri. Evreii stătuseră departe de neamuri pentru că făceau multe lucruri despre care evreii știau că erau greșite. Și era și ceva ce Dumnezeu le-a cerut să facă, astfel încât să continue să fie un popor ales.

Dar Dumnezeu și Isus au avut planuri atât pentru evrei, cât și pentru neamuri, pentru că toți oamenii sunt iubiți de Dumnezeu și au nevoie de ajutorul pe care ni-l poate da Isus. Așa că Isus a venit nu numai ca mântuitor pentru iudei, ci pentru toți. După ce s-a întors în cer, venise timpul ca vestirea despre El să se răspândească pe tot pământul.

Corneliu a fost astfel primul dintre neamuri care a devenit creștin. Pentru Petru și ceilalți evrei creștini, a fost o mare schimbare, ca ei să aibă acum părtășie și cu neamurile. Dar când Petru a primit acea vedenie și a văzut că și Corneliu a fost botezat cu Duhul Sfânt, atunci orice îndoială a trecut. Acum puteau deveni frați, uniți în credința în Isus.

Sugestii de subiecte despre care se poate vorbi:

  • Dumnezeu iubește pe toți oamenii și nu face discriminare între oameni. Noi trebuie să facem la fel. Nu trebuie să privim cu dispreț pe nimeni sau să credem că cineva este mai puțin valoros. Putem avea părtășie cu cei care vor să fie ucenici – indiferent cine sunt sau de unde sunt. Atunci am devenit ca niște frați.

  • Dificultăţile între oameni apar din cauza păcatului. Isus ne ajută să biruim, astfel încât să putem ajunge la părtășie și dragoste unii pentru alții.

  • Părtășie

Întrebări pentru convorbire

Versete biblice care se potrivesc cu tema

În adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, ci că orice neam, cine se teme de El, și lucrează neprihănire este primit de El.

Faptele apostolilor 10, 34-35

Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a Iudeului, apoi a Grecului.

Romani 1, 16

El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă celor ce erați departe, și pace celor ce erau aproape. Căci prin El și unii și alții avem intrare la Tatăl, într-un Duh.

Efeseni 2, 17-18

    Contact us