Støtt vårt arbeid

Vårt mål er å gjøre Bibelens budskap levende og tilgjengelig for barn og ungdom over hele verden, ved bruk av moderne teknologi og digitale plattformer.

 

Alle våre produksjoner er finansiert av gaver. Vi ønsker å nå ut til flest mulig med det oppdraget Jesus har gitt oss; å gjøre alle folkeslag til disipler, og lære dem å holde alt det Jesus har befalt oss.

Alt BCC media produserer for barn ligger åpent til bruk på app.bcc.media og under vår egen kanal på YouTube. Vi ønsker at alle kristne kan ta i bruk det vi produserer, til glede for barn og familier i hele verden. 

I en urolig verden ønsker vi ikke minst å gi tro og håp til barna, som er vår fremtid. Jesus sier: 

“La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem.” (Mark 10; 14).