Jeg kan glede andre

Alle kan være med å glede andre og da vil vi oppleve at vi også selv blir glad – det er dobbel glede!

Ressurser

Studiosending

Tegninger

Mer om tema

Å gjøre godt for andre er en dobbel glede – de andre blir glade, og vi blir glade selv! Det er sånn Gud har bestemt at det skal være, og det funker hver gang.

I filmen fikk Theo oppleve dette da han valgte å leke med en gutt som de andre ikke brydde seg om. Og til slutt ble de andre også med, så alle ble glade. Men Theo måtte ta et valg først om ikke å bare tenke på seg selv, men på hva som ville gjøre han andre glad. Jesus var også slik – han tenkte alltid på de andre og ønsket at de skulle ha det godt. Han lærte oss at vi ikke blir glade av å tenke på oss selv, men når vi velge å gjøre noe godt for de andre, så får vi det selv også godt. Vi også kan lære å ta slike valg!

Forslag til fast oppsett:

1. Velkommen

2 minutter

2. Kort sang – en de kan

1 minutt

3. Film

Ca. 5 minutter

4. Samtale, der også barna får undre, spørre og delta.

Maks 5 minutter

5. Sang med bevegelse, gjerne lære gøye bevegelser

2-3 minutter

6. En aktivitet

Lengde avhenger av type aktivitet, men heller ikke den for lang.

7. Takk for i dag

1 minutt

Total lengde uten aktiviteten

Maks 15 minutter

Fargeleggingsark

Bruk gjerne fargeleggingsarkene og la barna tegne under aktiviteten. For de barna som ikke liker å fargelegge er det fint å finne et alternativ. Det kan også være en lek eller en fysisk aktivitet.

Spørsmål for samtale

  1. Hvorfor tror du at du blir glad når du gjør det godt for de andre?

  2. Hvorfor er det en «dobbel glede» å gjøre noe godt for de andre?

  3. Er det alltid lett å gjøre de andre glade? Hvorfor?

«Som dere vil at andre skal gjøre mot dere, slik skal dere gjøre mot dem.» Lukas 6, 31.
«Tenk ikke bare på deres eget beste, men også på de andres.» Filipperne 2, 4.
«La oss ikke bli trette mens vi gjør det gode. Når tiden er inne, skal vi høste, bare vi ikke gir opp. Så la oss gjøre godt mot alle så lenge det er tid …» Galaterne 6, 9-10.

    Kontakt oss