Jesus går på vannet og stiller stormen

Jesus går på vannet – i denne fortellingen lærer vi om hva det betyr å stole på Jesus.

Ressurser

Jesus går på vannet og stiller stormen

Tegninger

Jesus har all makt i himmelen og på jorden

Det er mange ting som kan gjøre oss engstelige og redde. Ting som er ukjent eller virker truende. Men selv om vi kanskje møter ting i livet som ikke er så lette eller behagelige, kan vi alltid stole på at Jesus passer på oss.
Jesus kan gjøre undere, og i denne historien hører vi om to av dem: Først gikk han på vannet, på bølger i en skikkelig storm! Så fikk han stormen til å bli stille – og vinden og bølgene hørte på ham.

Jesus har all makt i himmelen og på jorden, og han har spesiell omsorg for oss. Han er alltid med oss og vi kan be til ham om hjelp. Han kan hjelpe oss slik at vi ikke trenger å bli redde, men i stedet lære å stole på ham. Å stole på Jesus betyr at vi har tro på ham, og vet at han skal være med oss, selv om ting er vanskelige og kanskje skremmende. Han er vår venn, og hører oss når vi ber til ham.

 Animasjonsfilm: Jesus går på vannet og stiller stormen

Simon og Sara har vært på båttur med foreldrene sine, men på vei hjem blåser det opp en fryktelig storm, og de blir veldig redde. De ser også en annen båt som sliter i de store bølgene. Det er Jesu disipler som er i den andre båten, og de er også redde.
Men plutselig ser de noe underlig: Det er Jesus, som går på vannet mot den andre båten. Han roper at de ikke skal være redde, men stole på han! Da han kommer frem til båten og går opp i den, blir stormen helt stille og sjøen blir rolig igjen.
Barna er fulle av begeistring, og foreldrene forklarer at Jesus kan gjøre utrolige ting – han kan gjøre undere. Vi kan stole på ham og ikke være redde, fordi han passer på oss!

Spørsmål for samtale

Hva betyr det å stole på noen?

Hvorfor kan vi stole på Jesus?

Hva kan vi gjøre når vi er redde for noe?

Sanger som passer til temaet

FMB 213: Min båt er så liten og havet så stort

FMB 228: Når det stormer

FMB 216: Ingen er så trygg i fare

Bibelvers som passer til temaet

Men Jesus talte straks til dem og sa: Vær ved godt mot, det er meg. Frykt ikke!
Matteus 14, 27

For jeg er Herren din Gud, som holder deg fast ved din høyre hånd, og som sier til deg: Frykt ikke! Jeg hjelper deg.
Jesaja 41, 13

Gud er vår tilflukt og vår styrke, en hjelp i trengsler, funnet overmåte stor.
Salme 46, 2

Les også:

Ikon_jefr_01
Påskehistorien: Jesus døde på korset og sto opp igjen

I påsken for 2000 år siden endret Jesus verdenshistorien for alltid. Han ofret seg for oss og beseiret døden og djevelen. Frelsesverket var fullbrakt, og vi fikk et helt nytt håp. På denne temasiden finner du ressurser og animasjonsfilmer om påskehistorien.

MicrosoftTeams-image (24)
Peter og Den Hellige Ånd

Da disippelen Peter fikk den Hellige Ånd, ble alt annerledes. I denne temapakken har vi samlet flere filmer som handler om Peter, den Hellige Ånd og pinsehistorien.