Jesus metter fem tusen

Jesus har omsorg både for troen vår, og for at vi skal ha alt det vi trenger. Han bryr seg om oss!

Ressurser

Studiosending

Jesus metter fem tusen

Tegninger

 Animasjonsfilm: Jesus metter fem tusen

Jesus feeds the five thousand - animated filmJesus kjenner deg og bryr seg om deg, og vil at du skal holde deg nær ham og lytte til ham og være lykkelig i ditt hjerte. Han sørger for at du har alt du trenger, og er aldri for trøtt eller opptatt til å hjelpe deg.

I filmen har Jesus og disiplene funnet et stille sted å hvile, da fem tusen mennesker kommer for å høre på ham. Disiplene vil sende folket bort, men Jesus bryr seg om dem og ber disiplene om å la dem få bli. Når det blir sent, blir folket sultne, men det er ingen mat. En gutt har fem brød og to fisk, som han gir til disiplene. Jesus begynner å dele disse ut blant folket, og ved et under er det nok for alle, med mye til overs!

Jesus hadde omsorg for menneskene og ville at de skulle høre hva han hadde å si, så han sørget for at ingen av dem var sultne. Han er den samme i dag, og har omsorg for oss på alle måter, og mest av alt at hans ord kan hjelpe oss og gjøre oss lykkelige.

Sanger som passer til tema

FMB 253: Jesus elsker meg, jeg vet

FMB 275: Jeg har en frelser som alltid er nær

FMB 277: Jesus er min broder

FMB 244: Vil du bli takknemlig

Spørsmål for samtale

  1. Jesus utførte et under. Vet du hva et under er for noe?

  2. Hvorfor tror du at folket ville høre på Jesus?

  3. Hvorfor sendte ikke Jesus folket bort, selv om han og disiplene var trøtte?

«Og kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere.»

1. Peter 5, 7.

«Jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod.»

Johannes 10, 10.

«Men folket fikk vite det og fulgte etter ham. Han tok vel imot dem og talte til dem om Guds rike. Og han helbredet dem som trengte legedom.»

Lukas 9, 11.

«Og han tok de fem brødene og de to fiskene, så opp mot himmelen og ba velsignelsesbønnen over dem. Og han brøt dem og ga til disiplene for at de skulle dele ut til folket. Og alle spiste og ble mette. Da de samlet opp de stykkene som var blitt til overs etter dem, ble det tolv kurver.»

Lukas 9, 16-17.

«Hvis dere holder fast på mine bud, da blir dere i min kjærlighet … Dette har jeg talt til dere for at min glede kan være i dere, og deres glede bli fullkommen.»

Johannes 15, 10-11.