Juleevangeliet

I julen feirer vi at Jesus ble født. Han er vår aller beste venn og frelser. Hva betyr det?

Juleevangeliet: Jesus vår frelser – Bibelfortelling for de minste

Ressurser

Studiosending

Juleevangeliet

Tegninger

 Animasjonsfilm: Juleevangeliet

Juleevangeliet: Jesus vår frelser – Bibelfortelling for de minste-1Vi gleder oss veldig til jul. Da er det er skikkelig fest. Vi feirer jul fordi Jesus ble født, og det er vi veldig glade for. Jesus er Guds Sønn, og det betyr at han er Kongens Sønn – men han ble ikke født på et slott, med krone på hodet.

Animasjonsfilmen forteller julehistorien fra Matteus 1-2 og Lukas 1-2, helt fra da Maria får besøk av en engel med beskjed om at hun skal føde Jesus, Guds Sønn. Vi følger Maria og Josef til Betlehem, der Jesus blir født i en stall. Samme kveld er det noen gjetere ute på marken med sine sauer, som plutselig ser en engel står hos dem. Engelen forteller dem en stor glede: Frelseren er født i Betlehem, og han er Guds egen Sønn! Gjeterne skynder seg av gårde for å se den lille babyen – Jesus. Samtidig følger noen vismenn en stjerne, som også fører dem til Jesus, og de gir ham gaver. Alle skjønner at babyen er veldig spesiell – han som skal frelse hele verden!

Juleevangeliet: Jesus vår frelser – Bibelfortelling for de minste-2Jesus så at menneskene ikke alltid kunne være snille med hverandre eller leve slik som Gud ville. Han ville så gjerne hjelpe oss, og derfor kom han til jorden. Han ble et menneske, akkurat som oss, så han vet nøyaktig hvordan det er å være et barn som deg. Han vet at det ikke alltid er lett å gjøre det vi vet er riktig, men han var alltid lydig mot Gud og kan derfor også vise oss hvordan, og hjelpe oss. Derfor er han Frelseren vår. Han frelser oss fra våre synder, og han er vår beste venn!

Vi har altså god grunn til å feire jul og at Jesus ble født – den aller største julegaven!

Spørsmål for samtale

Bibelvers  som passer til temaet

Men engelen sa til dem: Frykt ikke! For se, jeg forkynner dere en stor glede – en glede for alt folket. I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren – i Davids by.

Lukas 2, 10-11

Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.

Matteus 1, 21

For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.

Johannes 3, 16

    Kontakt oss