Tabita: Å være et lys i verden

Hva betyr det å velsigne? Kan alle få det til?

Tabita – Apg 9, 36-40 – Bibelhistorie for barn

Ressurser

Studiosending

Tabita: Et eksempel i å velsigne

Tegninger

Mer om animasjonsfilmen

Tabita – Apg 9, 36-40 – Bibelhistorie for barn-1Tabita (eller Dorkas), en kristen dame i Jaffa, hjelper og velsigner mange mennesker, og alle elsker henne. Men en dag blir hun veldig syk og dør plutselig. Vennene hennes bestemmer seg for å hente apostelen Peter fra en by i nærheten, selv om det virker for sent.

Peter kommer og blir vist mange klesplagg som Tabita hadde laget til andre. Han ber alle om å forlate rommet, og ber deretter til Jesus om å vekke Tabita til live igjen. Tabita våkner og Peter tilkaller vennene hennes for å være vitne til miraklet.

Nyheten sprer seg raskt og resultatet er at mange mennesker kommer til tro på Jesus. Tabita fortsetter å velsigne menneskene rundt henne.

Mer om studiosendingen

Dagens sending kommer fra Tyskland. Søndagsskolen er på aketur, og to barn skal hjelpe mentoren sin å lage bål. Mens de jobber snakker de om dagens tema, med utgangspunkt i animasjonsfilmen. Hva betyr det å være en velsignelse, å følge Jesus og å være et lys? En av de voksne som er med på søndagsskoleturen forteller om noe han opplevde da han var ung, som ga ham lyst til å hjelpe og velsigne andre.

Det er laget en musikkvideo av barn fra hele Tyskland som vises under sendingen, og det hele avsluttes med en liten quiz om dagens tema.

Mer om temaet

Tabita – Apg 9, 36-40 – Bibelhistorie for barn-2Vi kan lære mye fra bibelhistorien om Tabita (eller Dorkas) i Apostlenes gjerninger 9, 36-42. Hun var en dame som brukte sine evner til å velsigne mennesker og hun vant mange hjerter. Så da Peter ba om et under og Tabita ble reist opp fra de døde, hadde det en kraftig virkning. Både hennes liv og Peters tro var et mektig vitnesbyrd.

Forslag til emner å snakke om:

  • Å være en velsignelse. Vi kan alle gjøre bruk av mulighetene og evnene Gud har gitt oss til å velsigne, akkurat som Tabita. Da blir deres hjerter myke og våre liv kan være et forbilde. Folk vil se hvordan vi tar det i forholdene våre og vi blir et vitnesbyrd om Guds kraft og hva som kan skje i livet til en Jesu disippel. Ved å være en velsignelse, blir vi selv velsignet, men kan også hjelpe mange andre mennesker og samtidig leve til Guds ære.

  • Tro. Vår Gud er allmektig, og han kan utføre undere. Peter hadde ingen tvil da han ba, og Gud bønnhørte ham. Tabita ble reist opp fra de døde, og mange kom til tro. Hva slags undere eller mirakler kan Gud gjøre – i våre liv? Hvordan kan disse undere være et forbilde for andre mennesker? Hva betyr det å ha tro?

Spørsmål for samtale

Bibelvers som passer til tema

Slik skal dere la lyset deres skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør og prise deres Far i himmelen. Matteus 5, 16
For Menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge i manges sted. Markus 10, 45
Ingen må bare se på sitt eget, men enhver må også ha de andres gagn for øye. Filipperne 2, 4

    Kontakt oss