Павел — в служении Иисусу

Павел мог помочь многим людям, потому что он сам испытал, как Иисус может спасти даже величайшего грешника.

Resources

Павел - часть 2

Coloring pages

Mer om tema

Det var litt av en historie Paulus hadde bak seg. Han hadde vært en fariseer helt sikkert mange jøder så opp til, og trodde kom til å bli til noe stort. Og han hadde forfulgt de kristne, fordi han ikke trodde det de fortalte om Jesus var sant.

Men da han møtte Jesus på veien til Damaskus – da la han alt det gamle bak seg og ga hele livet sitt til Jesus. Og Jesus hadde en viktig oppgave for Paulus. Han skulle nemlig være den som fortalte om Jesus til også andre folkeslag, ikke bare jøder, men alle mulige folk.

Paulus forsto at han ble vist så stor nåde av Jesus, fordi Jesus hadde håp for han og elsket han. Nå kunne Paulus bli et eksempel for andre. «Jesus kom for å frelse syndere – og jeg er den største av dem», sa Paulus om seg selv. Når Jesus hadde vist sin makt med å frelse han, ja da kunne andre også få håp.

Paulus brukte hele resten av livet sitt for å arbeide med menneskene og lære dem alt det Jesus har sagt. Uansett hvordan livet deres hadde vært før, kunne Jesus tilgi og fri dem ut fra den synden de hadde levd i, så de kunne bli disipler.

Вопросы для обсуждения

Bibelvers som passer til tema

Gal. 2, 20: Jeg er korsfestet med Kristus; jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds Sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg.

Jes. 43, 18-19: Dere skal ikke minnes de første ting, ikke tenke på det som hendte før. Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? Ja, jeg legger vei i ørkenen, elver i ødemarken.

Fil. 3, 13: Mine søsken, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men én ting gjør jeg: Jeg glemmer det som ligger bak, og strekker meg etter det som er foran.