God speaks to His children

Matthew says, “Blessed are those who make peace, for they shall be called children of God.” The story of Samuel teaches us something about this. Samuel could hear what God wanted to say, and he did what God told him to do. Even today we can listen to what God wants to say to us and be peace makers where we are. This is the theme for this week’s Sunday School.

Resources

Samuel - God speaks to His children

What does it mean? - Prayer

Coloring pages

More about the theme

Historien om Samuel

 I episoden av Bibelutforskerne hører vi historien om Samuel fra Bibelen. Historien starter med Hanna som hadde en stor sorg i livet sitt. Hun ønsket seg så veldig et barn og hun gikk til Gud med bønn om at hvis han ville gi henne et barn skulle hun gi det tilbake til ham. Og slik ble det. Samuel vokste opp i tempelet og lærte etter hvert å høre Guds røst. I episoden lurer bibelutforskerne på om vi også kan høre Guds stemme der vi er, og bestefar forklarer dem litt om det. Når vi hører Guds stemme i hjertet vårt, og gjør etter den, da blir vi gode fredsstiftere. Det blir godt rundt oss og inni oss.