Joshua – Into a new country

In this episode we hear the story of Joshua and the spies who explored the land God had promised His people.

Resources

Joshua - Into a new country

What does it mean? - Faith

Music video: FMB 60 - Gods valiant heroes who served Him of old

Coloring pages

Mer om tema

Gud hadde lovet israelittene et eget land – Kanaan. Moses ledet folket ut av Egypt og skulle nå lede dem til det lovede land ved hjelp av Gud. De opplevde mange tegn og undere, men likevel skjedde det at de begynte å klage og tvile på Gud når det ble vanskelig. Josva var annerledes. Han var alltid full av tro til Gud, akkurat som Moses.

Før de kom til Kanaan slo folket leir og de bestemte seg for å sende ut speidere til det landet de skulle innta. Josva og vennen hans Kaleb, var blant speiderne. De utsendte speiderne oppdaget at landet var veldig fantastisk og flott. Det var grønt, med jordbruk og nok mat til å leve i overflod.  Men i landet var det også et folkeslag som var store og mektige. Dette virket skremmende på noen av speiderne og de sa «Vi syntes selv at vi var som gresshopper mot dem». Da folket hørte det, begynte de å tvile på at Gud skulle hjelpe dem. De trodde ikke de skulle klare å komme inn i landet.

Moses, Josva og Kaleb visste at det er synd å tvile på Gud, og nå gjorde folket det igjen. Da sa Josva: «Gud vil føre oss inn i dette landet og la oss få det, et land som flyter med melk og honning. Sett dere bare ikke opp mot Herren, og vær ikke redde for folket i landet; de er ikke mer enn en brødbit for oss!».

Selv om det Josva opplevde er ganske ulikt fra hvordan det er å leve i dag så kan det være noe å lære av denne historien. Hvor lett er det vel ikke å tro på Gud når alt går bra, når man kjenner tydelig at Gud er med og ting synes å gå min vei. Men hvis ting går imot så begynner man å tvile. Josva er et forbilde i å alltid være full av tro, uansett hva som skjer. Han opplevde at Gud holdt sine løfter, og det samme vil alle de oppleve, som velger å tro og være lydig mot Guds ord. Hvis man går i tro, vil man kunne gå inn i nytt land også i sitt eget liv.

Mer om animasjonsfilmen

Bibelens troshelter er en helt ny animasjonsserie om troens helter fra Bibelen. I den første episoden blir vi med tilbake til Josvas tid og opplever hvordan speiderne utforsker det lovede land, og forteller Moses og folket hva de har sett der. Men folket blir full av tvil og setter seg opp mot Gud. De har ingen tro på at Gud vil hjelpe dem inn i landet. Se den spennende avslutningen på historien i animasjonsfilmen.

 

 

Tips til søndagsskolen

La barna utforske bibelhistorien selv, ved å se på filmen, synge sanger om tema, fargelegge motivene og snakke om det de har lært med sine egne ord.

Anbefalt aldersgrense på animasjonsfilmen: 6+

 

 

 

 

 

 

Spørsmål for samtale

 1. Hvem ledet Guds folk ut av Egypt?
  Moses

 1. Hvor mange speidere hadde Moses utvalgt for å speide i Kanaan?
  12 stykker

 1. Hva sa Josva om Kanaan etter at han hadde vært der og sett?
  «Landet flyter med melk og honning!»

 1. Hva var forskjellen på Josva og Kaleb og de andre speiderne?
  Josva og Kaleb var i troens ånd. De var helt sikre på at Gud kom til å hjelpe dem.

 1. Hvor lenge måtte folket gå i ørkenen før de kunne komme inn i Kanaan?
  Gud ville la de gå i ørkenen i 40 år før de kunne komme inn i Kanaan, ett år for hver dag de hadde speidet.

Numbers 14; 9:
Do not rebel against the Lord, and do not be afraid of the people of the land; because they are our bread. Their protection has failed them; but the Lord is with us. So do not be afraid of them!

Numbers 14; 24:
But Caleb my servant has another spirit in him, and he has followed me faithfully. Therefore, I will let him come into the land he has been in; and his descendants shall inherit it.

John 14: 1:
Do not let your heart be troubled. You believe in God, believe also in me!

1. Timothy 4:12:
Let no one despise your youth; but be an example to the believers, in word, in conduct, in love, in spirit, in faith, in purity.

Heb 11; 6:
For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those that diligently seek him.

Les også:

Thumbnail_bonn
Theme package: Prayer

We have an exciting new year ahead of us, and Bible Kids has its plans...

Bible Kids Open Box_Einzeln_vaer_et_lys
Theme package: To be a light

We have an exciting new year ahead of us, and Bible Kids has its plans...