Een paasevenement voor de kinderen

“Het paasverhaal is misschien wel het mooiste verhaal in de Bijbel, toen Jezus’ heilswerk voltooid was”, zegt Tineke Neinders. Samen met vele andere mentoren organiseerde ze een paasevenement op Palmzondag voor de kinderen met een bijbelverhaal, spelletjes, een feestelijke maaltijd en een paaseierenzoektocht.

Het belangrijkste is om Jezus’ liefde voor ons over te brengen; Jezus is niet alleen voor ons gestorven zodat we vergeving konden ontvangen, maar er was meer: Hij wilde broeders en zusters”, zegt Tineke Neinders uit Groningen. Ze is een betrokken vrijwilliger in het werk met de zondagsschool en benadrukt ook hoe belangrijk het is dat je zelf door Jezus gegrepen bent als je dit naar de kinderen communiceert.

De meeste kinderen kennen het paasverhaal al, maar we willen ze een completer beeld van Jezus geven”, zegt ze.

Tineke wijst erop dat het paasverhaal vrij lang is en veel details bevat, en dat niet alles elke keer wordt meegenomen als ze dit onderwerp behandelen. Maar er is één ding dat Tineke altijd meeneemt in het paasverhaal:

Dat is het gebed van Jezus in Gethsémané, waar Hij God vroeg om hulp zodat Hij Zijn eigen wil niet zou doen. Hier heeft hij echt voor moeten vechten”, vertelt Tineke.

“Het paasverhaal is complex; Denk je dat kinderen dit allemaal begrijpen?”

“Ik denk dat ze veel begrijpen! Ze weten heel goed wat hun eigen wil is”, zegt ze met een glimlach, eraan toevoegend dat ze ook heel goed weten wat Gods wil is, namelijk het goede kiezen en het goede doen.

Een groot gezamenlijk paasevenement

De zondagsschool in Groningen is verdeeld in drie leeftijdsgroepen: De jongste groep zijn de Juniors, met kinderen in de leeftijd van 3-6 jaar , er zijn twee verschillende groepen voor de oudere kinderen, een voor diegenen van 6-9 jaar, en één voor degenen die ouder zijn 9-12 jaar. Tijdens de paasbijeenkomst van dit jaar kozen ze ervoor om de groepen samen te voegen en een groot gezamenlijk paasevenement voor de kinderen te houden.

Het evenement was zo georganiseerd dat ze begonnen met het paasverhaal uit de bijbel, daarna kwamen ze samen voor een lekkere feestelijke maaltijd, een paaslunch met het favoriete eten van de kinderen, gevolgd door spelletjes, en tot slot een grote paaseierenjacht waarbij honderden kleine chocolade-eieren rond het gebouw waren verstopt, en de kinderen moesten ze vinden, met de hulp van een verklede paashaas.

Tineke heeft zelf kinderen en brengt graag tijd met hen door op de zondagsschool.

“De kinderen hebben een toekomst voor zich en we willen hen helpen hun zuiverheid te behouden en Jezus te leren kennen. Het geeft me veel plezier om bij dit werk betrokken te zijn!”

Meer tips voor paasbijeenkomsten voor kinderen:

We hebben verschillende mentoren gesproken die ook goede tips hebben om te delen met andere mentoren die met Pasen een bijeenkomst voor kinderen willen organiseren:

 

 1. Maak kennis met het paasverhaal. (Beschreven in de bijbel in Mattheüs 21:1-11; Lukas 19:28-40; Mattheüs hoofdstukken 26-28; Lukas hoofdstuk 22-24.)

   

 2. Bedenk wat de boodschap van het paasverhaal voor jou betekent.

  Je eigen persoonlijke geloof zal naar voren komen in wat je de kinderen vertelt. Laat je inspireren door deze film.

   

 3. Gebruik visuele middelen; Creëer een structuur in de inhoud.

   

 4. Houd het kort en betrek de kinderen.

  Zorg ervoor dat de communicatie niet eenrichtingsverkeer is, maar nodig uit tot actieve deelname.

   

 5. Sluit af met een leuke activiteit.
  Paaseieren zoeken, een paaskip maken, het lege graf knippen en plakken.