Gods koninkrijk is voor kinderen

Jezus is extra blij met de kinderen en heeft gezegd dat het koninkrijk van de hemel voor hen is!

Bronnen

Studiouitzending

Gods koninkrijk is voor kinderen

Tekeningen

Meer over het thema

Gods koninkrijk is in de hemel, waar God en Jezus wonen. Daar is geen oorlog, niemand die gemeen is tegen de ander, niemand die verdrietig of teleurgesteld is, iedereen heeft het goed! Dit is fantastisch, en als Jezus je vriend is en je let erop dat je hart rein en goed blijft, dan kun je je hele leven een stukje van dit koninkrijk in je hart hebben.

Jezus verkondigde het koninkrijk van de hemel toen hij hier op aarde was. Veel mensen kwamen om te luisteren, ook een moeder met twee kleine kinderen kwam bij Jezus. Maar de discipelen stuurden hen weg, omdat ze dachten dat Jezus belangrijkere dingen te doen had. Maar toen Jezus hiervan hoorde zei hij: “Laat de kinderen bij mij komen, en verhinder hen niet! Want voor zodanigen is het Koninkrijk van God.”

Tips voor de kindersamenkomst

Begin de samenkomst in een kring en met elkaar begroeten. Een goede tip is om allekinderen te groeten bij naam, bij het binnenkomen of bij het begin van de samenkomst. Dan voelen zij zich gezien en betrokken en neemt de ontvankelijkheid toe.

Het wordt aangeraden om voor deze kleinste kinderen een vaste programma-indeling te hebben voor de samenkomsten. Iets waar altijd mee begonnen wordt, dan een vaste volgorde en aan het eind een gezamenlijke manier van afsluiten. De inhoud en de concrete activiteiten kunnen variëren, maar als de kinderen de volgorde kennen en weten wat zij de komende minuten kunnen verwachten, geeft dat vaak meer rust en een goede sfeer.

Voorstel voor een vast programma:

1. Welkom

2 minuten

2. Een kort lied – één die ze kennen

1 minuut

3. Film

Ca. 5 minuten

4. Gesprek, waar kinderen zich dingen kunnen afvragen, vragen kunnen stellen en kunnen deelnemen.

Max 5 min

5. Lied met gebaren, misschien leuke gebaren leren

2-3 minuten

6. Een activiteit

De duur hangt af van de activiteit, maar ook niet te lang.

7. Bedankt voor vandaag

1 minuut

Totale duur, zonder activiteit

Max 15 min

Kleurplaat

Gebruik kleurplaten en laat de kinderen tekenen tijdens de activiteit. Voor de kinderen die niet van kleuren houden kan een alternatief bedacht worden. Dit kan ook een spel zijn of een fysieke activiteit.

Vragen voor een gesprek

  1. Waarom denken jullie dat Jezus extra blij is met de kinderen?

  2. Waarom is het koninkrijk van God voor de kinderen?

  3. Gods koninkrijk is een paradijs – hoe denken jullie dat het daar is?

Mark. 10,14: Laat de kinderen bij mij komen, en verhinder hen niet! Want voor zodanigen is het Koninkrijk van God.

    Contact us