Mannen som sa takk

Hvorfor skal vi egentlig si takk?

Mannen som sa takk til Jesus – Bibelfortelling for de minste

Ressurser

Studiosending

Jesus helbreder ti spedalske

Mer om temaet

Mannen som sa takk til Jesus – Bibelfortelling for de minste

Gud vil så gjerne at vi er takknemlige, for da blir vi selv glade, vi gjør det godt for dem som hjelper oss, og vi skaper også glede der vi er.

Barna i animasjonsfilmen ser at Jesus snakker med noen mennesker som er veldig syke. Da de er ferdige med å snakke går de videre, men plutselig oppdager de at Jesus har helbredet dem! Alle jubler av lettelse og fortsetter lykkelig på sin vei. Men så stopper en av dem og går tilbake for å takke Jesus. Alle var glade for at de hadde blitt friske, men bare én husket å takke, og han ble lykkeligst av alle! Også Jesus ble glad, fordi mannen skjønte at det var Gud som hadde gjort ham frisk. Han viste Gud ære og kunne da også hjelpe andre mennesker. (Fra Lukas 17, 11-19)

Mannen som sa takk til Jesus – Bibelfortelling for de minste

Har du mennesker rundt deg som hjelper deg?

Da er det viktig å huske å si takk, for å vise at du er glad for at de gjør noe godt for deg. Du kan også tenke på hvorfor du blir glad og takknemlig for at andre gjør det godt for deg, og hvordan du kan gjøre det samme for andre.

Mest av alt kan vi takke Gud og Jesus som er så glad i oss og passer på oss og lærer oss å bli god og snill. Vi kan vise vår takknemlighet både med ord, og ved å gjøre det vi vet er rett.

Spørsmål for samtale

Hvorfor sier vi takk?

Hvorfor ble Jesus glad for at mannen takket ham?

Kan du tenke på noen ting du kan si takk for?

Sanger som passer til tema

FMB 244: Vil du bli takknemlig

FMB 212: Glad, glad mitt hjerte alltid er!

Bibelvers som passer til tema

Takk for alt! For dette er Guds vilje for dere i Kristus Jesus.

1. Tessaloniker 5, 18

… og alltid takker Gud og Faderen for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn.

Efeserne 5, 20

La Kristi fred råde i hjertene deres! Til den ble dere jo kalt i det ene legeme. Og vær takknemlige!

Kolosserne 3, 15

    Kontakt oss