De man die dankjewel zei

Waarom moeten we eigenlijk dankjewel zeggen?

Bronnen

Studiouitzending

Jezus geneest tien melaatsen

Tekeningen

Meer over het thema

De man die Jezus bedankte – Bijbelverhaal voor de kleinsten

God wil zo graag dat we dankbaar zijn, want dan worden we zelf blij, we maken het goed voor wie ons helpen, en we brengen blijdschap op de plek waar we zijn.

De kinderen in de animatiefilm zien dat Jezus praat met een paar mensen die heel ziek zijn. Als ze klaar zijn met praten lopen ze verder, maar dan merken ze plotseling dat Jezus hen heeft genezen! Ze juichen allemaal van opluchting en vervolgen helemaal gelukkig hun weg. Maar dan stopt één van hen en gaat terug om Jezus te bedanken. Ze waren allemaal blij dat ze gezond waren geworden, maar er was er maar één die eraan dacht om te bedanken, en hij werd de gelukkigste van allemaal! Ook Jezus werd blij want de man begreep dat God hem beter had gemaakt. Hij bewees God eer en kon toen ook andere mensen helpen. (Uit Lukas 17:11-19)

De man die Jezus bedankte – Bijbelverhaal voor de kleinsten

Heb jij mensen om je heen die jou helpen?

Dan is het belangrijk om dankjewel te zeggen, om te laten zien dat je blij bent dat ze iets goeds voor je doen. Je kunt ook bedenken waarom je blij en dankbaar wordt dat anderen het goed voor je maken, en hoe je hetzelfde kunt doen voor anderen.

Bovenal kunnen we God en Jezus bedanken die zo van ons houden en op ons passen en ons leren om goed en lief te zijn. We kunnen onze dankbaarheid laten zien met woorden, en door te doen waarvan we weten dat het goed is.

Vragen voor een gesprek

Waarom zeggen we dankjewel?

Waarom werd Jezus blij omdat de man hem bedankte?

Kun je een paar dingen bedenken waar je dankjewel voor kunt zeggen?

Liederen die bij het thema passen

AB244: Wie is er tevreden?

AB 212: Blij, blij, mijn hart is altijd blij,

Bijbelteksten die passen bij het thema

Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u.

1 Thessalonicenzen 5:18

…en dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de Naam van onze Heere Jezus Christus.

Efeze 5:20

Laat de vrede van Christus in uw hart heersen! Daar ben je toe geroepen in het ene lichaam. En wees dankbaar!

Kolossenzen 3:15