Paulus i Aten: Det finnes bare én Gud

I Aten så Paulus et alter «til en ukjent gud». Da fikk han en kjempegod idé om hvordan han kunne fortelle grekerne om Gud og Jesus.

Det finnes bare én Gud - Paulus i Aten

Ressurser

Studiosending

Paulus i Aten: Det finnes bare én Gud

Tegninger

Mer om tema

There is only one God - Paul speaks in Athens

Avgudsdyrkelse var svært utbredt i bibelsk tid, og folk hadde mange guder som de tilba. Gud har gitt oss sin lov at vi ikke skal ha andre guder enn han. Han vil ikke dele vårt hjerte med noe annet!

Det er fortsatt mange avguder i verden i dag, selv om de fleste ikke lenger tilber statuer og bilder av andre guder. Avguder kan være forskjellige ting for forskjellige mennesker. De er alt som tar den plassen i hjertet som egentlig skulle ha tilhørt Gud. Det er det man elsker høyere enn Gud og som kommer i veien for å leve helt for ham. Hvis man tillater disse ting i hjertet sitt og i livet sitt, så elsker man dem høyere enn Gud. Det styrer ens valg, og gjør at man ikke lenger er lydig mot Guds stemme i hjertet sitt. Dette dreier seg først og fremst om egoisme – å elske sine lyster høyere enn Gud.

Gud vil at vi skal rense ut alt slikt og ha rene hjerter som er helt for ham. Da kan vi leve våre liv på en naturlig måte, med mange interesser og aktiviteter, men vi har bare én Gud – den levende Gud. Da lever vi for ham i alt vi gjør.

Mer om animasjonsfilmen

There is only one God - Paul speaks in AthensHistorien er hentet fra Apostlenes gjerninger 17, 18-33. Da Paulus var i Aten så han mange altre til ulike guder, men også et alter med innskriften: «For en ukjent Gud». Han var frimodig og talte til folket om Jesus, og atenerne tok ham med til Areopagos, en høyde der de pleide å komme sammen for å diskutere ulike spørsmål om alt mulig.

Paulus brukte anledningen til å fortelle hvem den «ukjente» guden var: Den eneste, levende Gud. Han fortalte om Gud, som hadde skapt alt og som gir alt liv. Han fortalte også om Guds Sønn, Jesus, som døde for våre synder men var oppstanden, og som kom med en ny vei. Alle andre avguder var laget av mennesker i stein og metall, og kunne ikke hjelpe folk det minste.

Ikke alle likte det Paulus hadde å si, men det var noen som tok imot ordet og kom til tro på den levende Gud.

Paulus’ budskap om omvendelse fra avguder til å leve for den eneste, levende Gud, er like viktig i våre dager som i den gamle Aten.

Mer om sendingen

Programlederne og noen barn snakker sammen om avgudsdyrkelse i Paulus’ tid, som også er tema i animasjonsfilmen. De diskuterer om det fortsatt finnes avgudsdyrkelse i dag, og møter Barry, som forteller fra sitt eget liv og hvordan han måtte oppgi noe som ville hindre ham fra å leve helt for Gud.

Spørsmål for samtale

Bibelvers som passer til tema:

Gud, han som skapte verden og alt som i den er, han som er herre over himmel og jord, han bor ikke i templer som er bygd med hender.

Apostlenes gjerninger 17, 24

Hør, Israel! Herren er vår Gud, Herren er én. Og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt.

5 Mosebok 6, 4-5

For om det er såkalte guder, enten det nå er i himmelen eller på jorden … så er det for oss bare én Gud, Faderen. Av ham er alle ting, og vi er til for ham. Og det er bare én Herre, Jesus Kristus. Ved ham er alle ting, og vi er til ved ham.

1 Korinter 8, 5-6

    Kontakt oss