Павел в Афинах: есть только один Бог

В Афинах Павел увидел жертвенник «неизвестному богу». Затем у него появилась прекрасная идея, как рассказать грекам о Боге и Иисусе.

Есть только один Бог - Павел в Афинах

Resources

Studio broadcast

Павел в Афинах: есть только один Бог

Drawings

Mer om tema

There is only one God - Paul speaks in Athens

Avgudsdyrkelse var svært utbredt i bibelsk tid, og folk hadde mange guder som de tilba. Gud har gitt oss sin lov at vi ikke skal ha andre guder enn han. Han vil ikke dele vårt hjerte med noe annet!

Det er fortsatt mange avguder i verden i dag, selv om de fleste ikke lenger tilber statuer og bilder av andre guder. Avguder kan være forskjellige ting for forskjellige mennesker. De er alt som tar den plassen i hjertet som egentlig skulle ha tilhørt Gud. Det er det man elsker høyere enn Gud og som kommer i veien for å leve helt for ham. Hvis man tillater disse ting i hjertet sitt og i livet sitt, så elsker man dem høyere enn Gud. Det styrer ens valg, og gjør at man ikke lenger er lydig mot Guds stemme i hjertet sitt. Dette dreier seg først og fremst om egoisme – å elske sine lyster høyere enn Gud.

Gud vil at vi skal rense ut alt slikt og ha rene hjerter som er helt for ham. Da kan vi leve våre liv på en naturlig måte, med mange interesser og aktiviteter, men vi har bare én Gud – den levende Gud. Da lever vi for ham i alt vi gjør.

Mer om animasjonsfilmen

There is only one God - Paul speaks in AthensHistorien er hentet fra Apostlenes gjerninger 17, 18-33. Da Paulus var i Aten så han mange altre til ulike guder, men også et alter med innskriften: «For en ukjent Gud». Han var frimodig og talte til folket om Jesus, og atenerne tok ham med til Areopagos, en høyde der de pleide å komme sammen for å diskutere ulike spørsmål om alt mulig.

Paulus brukte anledningen til å fortelle hvem den «ukjente» guden var: Den eneste, levende Gud. Han fortalte om Gud, som hadde skapt alt og som gir alt liv. Han fortalte også om Guds Sønn, Jesus, som døde for våre synder men var oppstanden, og som kom med en ny vei. Alle andre avguder var laget av mennesker i stein og metall, og kunne ikke hjelpe folk det minste.

Ikke alle likte det Paulus hadde å si, men det var noen som tok imot ordet og kom til tro på den levende Gud.

Paulus’ budskap om omvendelse fra avguder til å leve for den eneste, levende Gud, er like viktig i våre dager som i den gamle Aten.

Подробнее о передаче

Ведущие и некоторые дети вместе говорят об идолопоклонстве во времена Павла, что также является темой анимационного фильма. Они обсуждают, существует ли сегодня идолопоклонство, и встречаются с Барри, который рассказывает о своей жизни и о том, как ему пришлось отказаться от того, что помешало бы ему полностью жить перед Богом.

Вопросы для обсуждения

Библейские стихи, соответствующие теме:

Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет.

Деяния 17:24

Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть; и люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душею твоею и всеми силами твоими.

Второзаконие 6:4-5

Ибо хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле… но у нас один Бог Отец, из Которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, Которым все, и мы Им.

1-е Коринфянам 8:5-6

    Contact us