Лидия открывает своё сердце Иисусу

Лидия любила Бога, но никогда не слышала об Иисусе — пока Павел не пришел и не рассказал о Нём. Услышав Евангелие, Лидия сразу же открыла свое сердце и свой дом.

Lydia opent haar hart

Resources

Лидия открывает своё сердце Иисусу

Drawings

Mer om tema

For å ta imot og forstå Guds ord, trenger vi et åpent hjerte. Gud ser sinnelaget vårt, og hvis vi elsker ham og vil tjene ham, åpner han vårt hjerte.

Historien om hvordan Lydia møtte Paulus og tok imot evangeliet om Jesus finner vi i Apostlenes gjerninger 16, 8-15. Det er kort historie, men vi kan lære mye av det. Fordi Lydia var gudfryktig, kunne Gud føre Paulus i hennes vei og åpne hennes hjerte for evangeliet. Hun tok imot ordet med en gang og åpnet sitt hjem for apostlene, og den første menighet på fastlands-Europa ble født.

Vi ser også at Paulus var åpen for Guds ledelse og handlet straks da han fikk synet om å reise til Makedonia. Når vi er et redskap for Gud, som både Paulus og Lydia var, og er raske til å høre og adlyde, kan Gud gjøre sitt arbeid gjennom oss. På den måten kan Guds vilje utføres i våre liv og vi blir til en velsignelse og hjelp for menneskene som vi møter.

Mer om animasjonsfilmen

Purpurselgeren Lydia bor i Filippi i Makedonia. Hun er ikke jødisk, men hun tjener og elsker Gud og kommer sammen med andre troende for å be.

Paulus er på misjonsreise i Troas, på andre siden av havet. En natt får han et syn der en makedonsk mann bønnfaller ham å komme over til Makedonia og hjelpe dem. Paulus og reisefølget seiler straks av gårde og kommer etterhvert til Filippi. Ved elvebredden hvor de troende samles for å be, treffer de Lydia og noen andre kvinner.  De kommer i snakk, og Paulus forkynner om Jesus og hvordan han kan vise oss å leve for Gud.

Gud åpner Lydias hjerte, og hun tar straks imot evangeliet og lar seg døpe. Så ber hun Paulus og de andre hjem til seg, hvor de kan fortsette å samtale. Der i Lydias hjem blir den første menighet i fastlands-Europa født.

Вопросы для обсуждения

Библейские стихи, соответствующие теме:

К Ефесянам 1:17 -18
Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его…

От Иоанна 7:17
Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или Я Сам от Себя говорю.

1-е Фессалоникийцам 2:13
Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное слово Божие, вы приняли не как слово человеческое, но как слово Божие, — каково оно есть по истине, — которое и действует в вас, верующих.

    Contact us