Lydia åpner sitt hjerte for Jesus

Lydia elsket Gud, men hadde aldri hørt om Jesus – inntil Paulus kom og fortalte om ham. Da hun hørte evangeliet, åpnet Lydia straks sitt hjerte og sitt hjem.

Ressurser

Lydia åpner sitt hjerte for Jesus

Tegninger

Mer om tema

For å ta imot og forstå Guds ord, trenger vi et åpent hjerte. Gud ser sinnelaget vårt, og hvis vi elsker ham og vil tjene ham, åpner han vårt hjerte.

Historien om hvordan Lydia møtte Paulus og tok imot evangeliet om Jesus finner vi i Apostlenes gjerninger 16, 8-15. Det er kort historie, men vi kan lære mye av det. Fordi Lydia var gudfryktig, kunne Gud føre Paulus i hennes vei og åpne hennes hjerte for evangeliet. Hun tok imot ordet med en gang og åpnet sitt hjem for apostlene, og den første menighet på fastlands-Europa ble født.

Vi ser også at Paulus var åpen for Guds ledelse og handlet straks da han fikk synet om å reise til Makedonia. Når vi er et redskap for Gud, som både Paulus og Lydia var, og er raske til å høre og adlyde, kan Gud gjøre sitt arbeid gjennom oss. På den måten kan Guds vilje utføres i våre liv og vi blir til en velsignelse og hjelp for menneskene som vi møter.

Mer om animasjonsfilmen

Purpurselgeren Lydia bor i Filippi i Makedonia. Hun er ikke jødisk, men hun tjener og elsker Gud og kommer sammen med andre troende for å be.

Paulus er på misjonsreise i Troas, på andre siden av havet. En natt får han et syn der en makedonsk mann bønnfaller ham å komme over til Makedonia og hjelpe dem. Paulus og reisefølget seiler straks av gårde og kommer etterhvert til Filippi. Ved elvebredden hvor de troende samles for å be, treffer de Lydia og noen andre kvinner.  De kommer i snakk, og Paulus forkynner om Jesus og hvordan han kan vise oss å leve for Gud.

Gud åpner Lydias hjerte, og hun tar straks imot evangeliet og lar seg døpe. Så ber hun Paulus og de andre hjem til seg, hvor de kan fortsette å samtale. Der i Lydias hjem blir den første menighet i fastlands-Europa født.

Spørsmål for samtale

Bibelvers som passer til tema:

Efeserne 1, 17-18:
Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må gi dere visdoms og åpenbarings Ånd til kunnskap om seg,  og gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til …

Johannes 7, 17:
Om noen vil gjøre hans vilje, da skal han kjenne om læren er av Gud, eller om jeg taler av meg selv.

1 Tessaloniker 2, 13:
Da dere fikk det ordet som vi forkynte, tok dere imot det, ikke som et menneskeord, men som det i sannhet er, som Guds ord, som virker med kraft i dere som tror.

    Kontakt oss