Honesty towards God

When Simon the sorcerer wanted to buy the power of the Holy Spirit with money, Peter made it very clear that something completely different is required.

Resources

Studio broadcast

Peter and the Holy Spirit

Drawings

Mer om tema

  Historien om trollmannen Simon finner vi i Apostlenes gjerninger 8, 5-25. Simon var blitt stor på grunn av hans trolldom, og han beundret apostlene som kunne helbrede og gjøre store undergjerninger. Han lot seg døpe, men det viste seg at det ikke var fordi han ville omvende seg men fordi han så opp til miraklene og det ytre. Da han tilbød apostlene penger for å få den samme makten, bebreidet Peter ham kraftig og formante ham å omvende seg fra sin urettferdighet. Da innså Simon at det apostlene hadde var ekte, og ikke bare show for egen vinning, og han ba om forbønn.

Nådegaver gis til å velsigne og bygge opp. De er en gave fra Gud, og vi kan aldri ta ære for dem. Simon måtte omvende seg fra urettferdighet, som var at han ville bli stor og tok imot ære fra mennesker. Han måtte også omvende seg fra bitterhet, som nok kom av at han ikke fikk æren som han følte han fortjente.

Åndens kraft og nådegaver og Guds velsignelse gis ikke for at vi skal bli store og få jordiske fordeler. Den Hellige Ånd er gitt som en hjelp, som kraft til å gjøre Guds vilje. For å få Guds velsignelse må vi først omvende oss fra å søke vårt eget og angre på synden vi har gjort. Da får vi kraft fra Gud til å være lydig mot ham og gjøre hans vilje i stedet for vår egen.

Mer om animasjonsfilmen

I filmen ser vi Simon, en trollmann som utførte tryllekunster og andre «undere» for å tjene penger.

Da apostelen Filip helbreder en mann som ikke kan gå, vil Simon vite hvem som kan gjøre slike «ordentlige» undere. Han finner Filip i synagogen, hører hans forkynnelse og lar seg døpe.

Da apostlene Peter og Johannes hører om arbeidet som Filip gjør, kommer de på besøk fra Jerusalem. De ber for folk, som blir døpt med Den Hellige Ånd. Simon ser dette og tilbyr dem penger for å få den samme makten. Peter refser ham kraftig og formaner ham til å omvende seg og  rense ut ondskapen som han har i hjertet.  Simon erkjenner at det er slik, og vil at Peter skal be for ham.

Spørsmål for samtale

Bibelvers  som passer til tema:

Apostlenes gjerninger 3, 19-20:
Fatt da et annet sinn og omvend dere, så deres synder kan bli utslettet og det kan komme tider med fornyelse og trøst fra Herrens åsyn.

Apostlenes gjerninger 2, 38:
Peter sa til dem: Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få Den Hellige Ånds gave.

Apostlenes gjerninger 5, 32:
Vi er hans vitner om alt dette, og det er også Den Hellige Ånd, som Gud ga dem som lyder ham.

    Contact us