Ik ben blij als ik geef

Het kan een verzoeking zijn om het goede dat ik heb voor mijzelf te houden, maar wat gebeurt er als ik kies om te delen?

Bronnen

Studiouitzending

Tekeningen

Meer over het thema

In de film volgen we Theo, die een keuze moet maken – zal hij zijn snoep met zijn kleine zusje delen, of houdt hij alles zelf? Op het strand ziet hij verschillende mensen – de ene is ongelukkig terwijl hij zijn plekje voor zichzelf alleen heeft, terwijl een ander hem met haar vriendin deelt en het super leuk heeft. Het lijkt misschien het fijnst om alles voor jezelf te houden, maar Theo leert door te delen en goed te zijn voor anderen dat hij zelf blij wordt en het goed krijgt. Als we aardig zijn voor anderen en met hen delen dan merken we hemelse blijdschap in ons, en we krijgen het goed samen met de anderen! Het is God zelf die besloten heeft dat het zo moet zijn, en bedenk wat een geluksvogels wij zijn dat we hemelse blijdschap in ons kunnen krijgen.

Tips voor de kindersamenkomst

Begin de samenkomst door in een kring te zitten en elkaar te begroeten. En goede tip is dat alle kinderen bij naam begroet worden, wanneer ze binnenkomen of wanneer de samenkomst begint. Dan voelen zij zich gezien en welkom, en dan neemt de ontvankelijkheid toe.

Daarnaast is het aan te bevelen dat jullie, voor deze kleinste kinderen, een vast programma hebben voor de samenkomst. Iets waar je altijd mee begint, dan een aantal vaste volgordes en tot slot een gezamenlijke manier om af te sluiten. De inhoud en de concrete activiteiten kunnen variëren, maar dat de kinderen de vorm kennen en wat ze de volgende minuten kunnen verwachten, zorgt vaak voor meer rust en een goede stemming.

Voorstel voor een vast programma:

1. Welkom

2 minuten

2. kort lied – een die ze kennen

1 minuut

3. Film

Ca. 5 minuten

4. Gesprek, waar de kinderen vragen kunnen stellen en mee kunnen doen.

Max 5 minuten

5. Lied met gebaren, misschien leuke gebaren

2-3 minuten

6. Een activiteit

De duur hangt af van de activiteit, maar liefst niet te lang.

7. Bedankt voor vandaag

1 minuut

Totale duur, zonder activiteit

Max 15 minuten

Kleurplaat

Gebruik kleurplaten en laat de kinderen kleuren tijdens de activiteit. Voor de kinderen die kleuren niet leuk vinden is het fijn om een alternatief te hebben. Dat kan ook een spel of een fysieke activiteit zijn.

Vragen voor gesprek

  1. Waarom denk je dat je gelukkig wordt door te delen met anderen?

  2. Waarom worden we ongelukkig als we niet willen delen en het niet goed willen maken voor de anderen?

  3. Wat kunnen we doen om het fijn te maken voor anderen?

Ik heb U in alles getoond, dat men door zo te arbeiden zich de zwakken moet aantrekken en zich de woorden van de Here Jezus herinneren, die zelf gezegd heeft: het is zaliger te geven dan te ontvangen.Handelingen 20:35

Een ieder doe, naar wat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief.2 Kor. 9:7

Geeft, en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat, waarmede gij meet, zal u wedergemeten worden.Luk 6:38

Laten wij niet moede worden goed te doen, want, wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten, als wij niet verslappen. Laten wij dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is…. Galaten 6 : 9-10