Kom til Jesus, han hjelper – del 1

I dette tema får vi høre historien om Jesus som helbredet en mann ved Betesda. De som ønsker hjelp fra Jesus – de vil han veldig gjerne hjelpe.

Ressurser

Jesus helbreder ved Betesda-dammen

Musikkvideo: FMB 630 | Jeg har funnet en venn som kan frelse

Tegninger

Mer om tema

Da Jesus levde her på jorda, gjorde han mange mirakler og under. Syke opplevde å bli helbredet – det betyr å bli helt friske. Men det største av det Jesus gjorde var å hjelpe menneskene til å bli fri fra synden.

I animasjonsfilmen kan barna se fortellingen om da Jesus helbredet en mann ved Betesda-dammen. «Vil du bli frisk?» spurte Jesus. Det er jo litt rart at han spurte en mann som hadde vært syk i 38 år om han ville bli frisk. Men kanskje er det ikke så rart likevel – for ikke alle som trenger hjelp vil komme til Jesus. Men de som vil – de kommer Jesus alltid til å hjelpe. 

Det var noen fariseere som fikk med seg hva som skjedde denne dagen – det var på sabbatsdagen, hviledagen til jødene. Disse likte ikke det Jesus gjorde, men den delen av historien skal vi komme tilbake til i del 2 av dette tema.

Forslag til oppsett for en lokal søndagsskole

Et fint tips er at alle barna blir hilst på ved navn, enten da de går inn døra eller da dere begynner samlingen. Da føler de seg sett og inkludert, og da øker mottageligheten.

Det anbefales at dere lager et fast programoppsett for samlingen. Noe fast man begynner med, så noen faste sekvenser og til slutt en felles måte å avslutte på. Innholdet og de konkrete aktivitetene kan variere, men at barna kjenner formen og hva de kan forvente de neste minuttene, skaper ofte mer ro og god stemning. 

1. Velkommen – introdusere tema

3 minutter

2. Kort sang – en de kan

2 minutter

3. Film

Ca 5 minutter

4. Samtale, der også barna får undre, spørre og delta.

Maks 10 minutter

5. Sang relatert til tema

2-3 minutter

6. En aktivitet eller konkurranse/quiz

Lengde avhenger av type aktivitet, men heller ikke den for lang.

7. Takk for i dag

1 minutt

Total lengde uten aktiviteten 

Maks 25 minutter

 

Har man en større barnegruppe kan man gjerne dele gruppen i to når det er tid for aktivitet. Den ene halvparten kan gjøre en aktivitet/konkurranse og den andre halvparten kan gjøre en lek, f.eks hauk og due eller lignende. Når det er gått litt tid kan man bytte slik at alle barna får både gjøre en aktivitet og en lek.

For de store barna bør man velge aktiviteter og leker som passer for deres aldersgruppe. Fargeleggingsark kan f.eks være litt for barnslig for mange store barn. Da er en quiz eller en konkurranse ofte mer egnet.

Spørsmål for samtale

Joh 5: 8; Da sier Jesus til ham: «Stå opp, ta båren din og gå!»Straks ble mannen frisk, og han tok båren sin og gikk.

Joh 5: 14;Senere fant Jesus mannen på tempelplassen og sa til ham: «Nå er du blitt frisk. Synd ikke mer, for at ikke noe verre skal hende deg.»

Matt 11: 28-30; Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk er godt og min byrde lett.

Les også:

Ikon_jefr_01
Påskehistorien: Jesus døde på korset og sto opp igjen

I påsken for 2000 år siden endret Jesus verdenshistorien for alltid. Han ofret seg for oss og beseiret døden og djevelen. Frelsesverket var fullbrakt, og vi fikk et helt nytt håp. På denne temasiden finner du ressurser og animasjonsfilmer om påskehistorien.

MicrosoftTeams-image (24)
Peter og Den Hellige Ånd

Da disippelen Peter fikk den Hellige Ånd, ble alt annerledes. I denne temapakken har vi samlet flere filmer som handler om Peter, den Hellige Ånd og pinsehistorien.