Hoe is het om Jezus als vriend te hebben?

Jezus is niet meer op de aarde, dus hoe kan hij dan onze beste vriend zijn? Dat mocht de discipel Petrus meemaken.

Bronnen

Studiouitzending

Hoe is het om Jezus als vriend te hebben?

Muziekvideo: Jezus is mijn vriend

Tekeningen

Meer over het thema

Tijdens deze kindersamenkomst voor de kleinsten horen we over toen Petrus werd gearresteerd en naar de gevangenis moest. Dat gebeurde nadat Jezus terug naar de hemel was gegaan. Het was heel gevaarlijk voor Petrus, en niemand wist wat er met hem zou gebeuren. Maar Petrus geloofde dat Jezus bij hem zou zijn en op hem zou passen, ook al was Jezus in de hemel. Want dat had Jezus tenslotte beloofd: Ik zal bij jullie zijn, al de dagen van jullie leven, tot het einde van de wereld, had hij gezegd.

Terwijl Petrus in de gevangenis zat kwam er plotseling een engel die Petrus uit de gevangenis hielp. Petrus kon weer blij en helemaal veilig naar huis gaan naar zijn vrienden.

Jezus heeft ons ook beloofd bij ons te zijn, ook al zien we hem niet, toch kunnen we er helemaal op vertrouwen dat hij er voor ons is en dat hij nauwkeurig met ons meevolgt. We kunnen tot hem bidden en hij verhoort ons.

Tips voor de kindersamenkomst

Begin de samenkomst door met elkaar in een kring te gaan zitten en elkaar te begroeten. Een leuke tip is datalle kinderen bij naam genoemd worden, wanneer ze binnenkomen of als jullie de samenkomst beginnen. Dan voelen ze zich gezien en welkom, en dan neemt de ontvankelijkheid toe.

Overigens kan het voor de kleinste kinderen een goed idee zijn om een vast programma te hebben voor de samenkomsten. Iets waar je altijd mee begint, en dan een aantal dingen in een vaste volgorde en tot slot een gezamenlijke manier om af te sluiten. De inhoud en de concrete activiteiten kunnen variëren, maar zo kennen de kinderen de vorm en wat zij kunnen verwachten in de komende minuten. Dit geeft vaak meer rust en een goede sfeer.

Voorstel voor een vast programma:

1. Welkom

2 minuten

2. Een kort lied – één die ze kennen

1 minuut

3. Film

Ca. 5 minuten

4. Gesprek, waar kinderen zich dingen kunnen afvragen, vragen kunnen stellen en kunnen deelnemen.

Max 5 min

5. Lied met gebaren, misschien leuke gebaren leren

2-3 minuten

6. Een activiteit

De duur hangt af van de activiteit, maar ook niet te lang.

7. Bedankt voor vandaag

1 minuut

Totale duur, zonder activiteit

Max 15 min

Vragen voor een gesprek

  1. Hoe denken jullie dat Jezus op ons kan passen als we hem niet kunnen zien?

  2. Waarom geloven jullie dat Jezus de beste vriend van de hele wereld is?

Kleurplaat

Gebruik kleurplaten en laat de kinderen tekenen tijdens de activiteit. Voor de kinderen die tekenen niet leuk vinden, kun je een leuk alternatief bedenken. Dat kan ook een spelletje of iets actiefs zijn.

En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Matt 28:20

Daarom zeg ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal geschieden. Marcus 11:24

    Contact us