Bóg mnie stworzył – i mnie kocha!

Bóg stworzył wszystko. Jednak ze wszystkiego, co stworzył, najbardziej kocha nas.

Bóg mnie stworzył – i mnie kocha! – Opowieści Biblijne dla najmłodszych

Zasoby

Przekaz ze studio:

Bóg stworzył mnie

Więcej o temacie

Bóg mnie stworzył – i mnie kocha! – Opowieści Biblijne dla najmłodszychBoga nie da się zobaczyć, więc dzieciom może być trudno zrozumieć, kim On jest. Ale to on stworzył wszystko, łącznie z nami, ludźmi! Bóg stworzył też mnie! Jezus mówi nam o wielkiej trosce, jaką Bóg ma dla stworzenia i że troszczy się o wszystko, nawet o kwiaty i małe ptaszki. Ale o nas troszczy się jeszcze bardziej i jeszcze bardziej nas kocha i znał nas jeszcze zanim zostaliśmy stworzeni! Najbardziej ze wszystkiego, co stworzył, kocha ludzi i ma dla nas też plan. Bóg kocha nas tak bardzo, że posłał swojego Syna, Jezusa, żeby pokazał nam, jak mamy żyć dla Niego. Teraz to my możemy pokazać naszą miłość Boga i Jezusa, robiąc to, co wiemy, że jest dobre! Kiedy rozglądamy się wokół siebie w naturze i widzimy piękne kwiaty i zwierzęta, możemy pomyśleć o Bogu, który wszystko stworzył, który nas kocha i chce, abyśmy byli szczęśliwi.

Więcej o przekazie ze studia

Bóg mnie stworzył – i mnie kocha! – Opowieści Biblijne dla najmłodszych

Sandra doleciała do amazońskiego lasu deszczowego i patrzy na całe piękno natury – wysokie drzewa, małe owady, kolorowe kwiaty i ptaki i wiele więcej. Opowiada o tym, że Bóg stworzył wszystko, włącznie z nami i znał nas zanim zostaliśmy stworzeni. Zna nas tak dobrze, że wie nawet, ile mamy włosów na głowie! Dziwnie jest tak o tym myśleć, ale pokazuje to, że Bóg ma o nas szczególną troskę. Skoro Bóg tak bardzo nas kocha, powinniśmy odwzajemnić jego miłość, robiąc to, co wiemy, że jest dobre. Wtedy i Bóg, i my sami będziemy szczęśliwi! Na koniec zobaczymy ciekawy i wciągający teledysk nagrany przez dzieci z kilku krajów Afryki, o tym, jak cenne są dla Boga dzieci na całym świecie.

Więcej o filmie animowanym

Bóg mnie stworzył – i mnie kocha! – Opowieści Biblijne dla najmłodszychDzieci z filmu poszły na spacer z babcią i pozbierały kwiaty. Nagle zobaczyli Jezusa stojącego i rozmawiającego z grupą ludzi. Mówił im o Bożej trosce i o tym że Bóg opiekuje się nawet kwiatami na polu. Dlatego my też nie powinniśmy się martwić, bo Bóg, nasz Ojciec, kocha nas i wie, czego potrzebujemy. W domu babci rozmawiali o tym, co to znaczy, że Bóg jest naszym Ojcem. Babcia wyjaśniła im, że Bóg stworzył wszystko – ziemię i słońce, rośliny i zwierzęta – i nas samych. Ale ze wszystkiego, co stworzył najbardziej kocha nas i bardzo się o nas troszczy! Dzieci i babcia zgodzili się, że chcą odwzajemnić miłość Boga.

Pytania do rozmowy

Co to znaczy coś stworzyć?

Dlaczego właściwie Bóg nas stworzył?

Skąd wiem, że Bóg mnie kocha?

Pieśni, które pasują do tematu

KM 157: Czy zliczysz chmury?

KM 253: Jezus mnie kocha, to wiem

KM 249: Ptaszek wdzięczny wolny jest

Wersety biblijne, które pasują do tematu

I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre.

1. Mojżeszowa 1, 31

Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy.

1. Jana 3, 1

Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją ani żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec wasz niebieski żywi je; czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one?

Mateusz 6, 26

    Skontaktuj się z nami