Apoie nosso trabalho

Alt BCC media produserer for barn ligger åpent til bruk på vår nett-TV og under vår egen kanal på YouTube. Vi ønsker at alle kristne kan ta i bruk det vi produserer, til glede for barn og familier i hele verden. 

Alle våre produksjoner er finansiert av gaver. Vi ønsker å nå ut til flest mulig med det oppdraget Jesus har gitt oss; å gjøre alle folkeslag til disipler, og lære dem å holde alt det Jesus har befalt oss.

I en urolig verden, ønsker vi ikke minst å gi tro og håp til barna – som er vår fremtid. Jesus sier:

«La de små barn komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike hører slike til» (Mark 10; 14).

Dette ønsker vi å bidra til. 

Você quer nos apoiar?

Se você deseja apoiar a missão de BCC Mídia, agradecemos suas doações. Você pode participar com um valor único ou mensalmente via PayPal ou cartão de crédito clicanco no botão abaixo

Faça uma contribuição

Contribuir por transferência bancária?
Número da conta: 3905.10.03628
IBAN: NO87 3905 1003 628 – BIC/SWIFT: SPARNO22XXX